Videocation

Videocation - Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde har 20 år erfaring som leder ved hovedstad politiet, som har gitt unik praktisk kompetanse til å styrke mennesket når presset øker. De siste åtte årene har hun reist landet rundt med foredrag som har vekket inspirasjon, latter og tårer. Rohde er utdannet jurist, og har i tillegg fordypet seg i relasjonsledelse og relasjonskompetanse hos Jan Spurkeland. Bakgrunnen hennes har gitt solid kompetanse for presise budskap, både i form av mediehåntering, men først og fremst innad i møte med medarbeidere. Rohde er genuint opptatt av at det er menneskene som gjør jobben, en selvfølgeliget som ofte glemmes i jakten på resultater. Hun har en unik erfaring i mental berøring i jakten på resultatene.

  1. Levende lederskap