Videocation

Videocation - Monica Jotun

Monica beskytter verdier gjennom skatterådgivning og arveplanlegging. Hun har hjulpet personer og bedrifter i nesten 20 år, hvorav 6 år i KPMG. Hennes hovedfelt er skatt, arv/familierett, og selskapsrett. Monica holder kurs om skatt, generasjonsskifte og verdisikring i livskriser. Monica Jotun er utdannet jurist og Executive MBA, og jobber i TLA Advokater. Monica jobber mye med selskapsendringer, private dokumenter og skatteplanlegging. Monica hjelper dessuten norske og utenlandske personer og bedrifter med etablering over landegrenser.

  1. Kurs i skatteplanlegging – beskytt formuen fra unødvendig skatt

  2. Kurs i skattefritt salg av bedrift