Videocation

Videocation - Kristian Thaysen

Kristian Thaysen er Managing Partner og grunnlegger av rådgivningsselskapet Agenda Risk. Før dette har Thaysen vært rådgiver i 15 år i PwC og BDO. I BDO var han partner og ledet selskapets granskningsavdeling fra 2016. De siste årene i BDO ledet han i tillegg ledet hele selskapets rådgivningsmiljø, som i tillegg til compliance og gransking leverte tjenester innenfor verdivurdering, fusjoner og oppkjøp, generell økonomi- og ledelsesrådgivning, business analytics, bærekraft, cybersecurity samt sikkerhet og beredskap. Han har omfattende erfaring med risikostyring, internkontroll, personvern, compliance, samt gransking og økonomisk kriminalitet. Thaysen har solid forståelse for dagens risikobilde, både fra et ledelsesperspektiv og fra et mer operativt perspektiv. Thaysen har i en årrekke holdt en mengde foredrag om blant annet økonomisk kriminalitet og kriminalitetsforebygging.

  1. Økonomisk kriminalitet – hva er det for noe, og hvordan forebygge?