Videocation

Videocation - Astrid Valen-Utvik

Astrid Valen–Utvik startet kommunikasjonsbyrået Valen–Utvik AS i 2009. Valen-Utvik AS leverer innholdsproduksjon og tar hånd om all dialog for ulike virksomheter i sosiale medier, og jobber konkret, praktisk og målrettet med tilstedeværelse på Facebook, Instagram, blogg og andre sosiale kanaler for sine kunder. Valen-Utvik er opptatt av bedrifters hverdagskommunikasjon i sosiale medier, og hvordan sosiale medier kan jobbes med strategisk og målrettet, på en måte som nyttiggjør virksomheters ressurser på best mulig måte. Valen-Utvik er en tydelig stemme i fagmiljøet rundt sosiale medier, og holder mange workshops, foredrag og kurs for både mellomstore og store kunder. Med Valen-Utvik får du inspirerende kurs, basert på konkrete erfaringer med å produsere, strukturere og analysere innhold i sosiale medier.

  1. Strategisk kommunikasjon i sosiale medier

  2. Kom i gang med Instagram Story!