Videocation

Videocation - Geir Olsen

Geir Olsen har klinisk erfaring fra psykiatrisk akuttmottak, akuttmottak for rusavhengige og sikkerhetspsykiatri, samt 16 års erfaring fra kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i region vest. Olsen har en master fra UiB om “Symbolsk vold og bruk av makt i norsk psykiatri”. Han har også videreutdanning i kognitiv terapi, er utdannet sinnemestringsterapeut og utdannet i operativ psykologi ved UiB. Olsen har mye erfaring fra kursvirksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og var også prosjektleder for implementering av TERMA-programmet i Helse Bergen, som ble belønnet med KLP sin arbeidsmiljøpris.

  1. Forebygging av trusler og vold - fysisk beskyttelse ved angrep

  2. Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen