Videocation

Videocation - Geir Olsen

Geir Olsen har over 20 års erfaring med å utvikle kompetanseprogram som har fokus på vold og konfliktløsning. I dag er han nestleder for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i region vest, med arbeidsområder innen vold og psykososial beredskap.

  1. Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen