Videocation

Videocation - Linda Hannevold Holt

Linda har jobbet mye med individuell og gruppebasert veiledning og kognitiv tilnærming til smertetilstander, lettere psykiske plager og utmattelse. Hun brenner for at mennesker som opplever helseutfordringer skal oppleve trygghet og mestring for å kunne finne glede og mening i hverdagen.

  1. Muskel- og skjelettplager - når kroppen krangler