Videocation

Videocation - Kristina Hallvik

Kristina Hallvik har en master i statsvitenskap, og har erfaring fra privat, offentlig og humanitær sektor. Hun har jobbet mye med temaer knyttet til innvandring og arbeidslivsdeltakelse, og mangfold, likeverd og inkludering. Som prosjektleder ønsker hun å bidra til at ansatte og ledere har kompetanse, vilje og evne til å bidra til et mer inkluderende samfunn. Med bakgrunn fra læreryrket er hun spesielt opptatt av effekten av formidling og tilpasning av forskjellige tiltak til forskjellige målgrupper. Hun brenner for de gode møtene mellom mennesker, og tror de beste resultatene oppnås gjennom samarbeid.

  1. Skap varig endring med mentorprogram!