Videocation

Videocation - Gry Sandland

Gry Sandland er stemmetrener og har embedsstudie i logopedi. Hun hjelper lærere, ledere, foredragsholdere, talere og instruktører som ønsker å forbedre sin presentasjonsstil og få større gjennomslagskraft. Med bakgrunn fra revy og teater og aerobicsinstruktør som slet ut stemmen i 20-årene, har hun solid erfaring og kompetanse på viktigheten av god stemmebruk og godt kroppsspråk i formidling. Hun har drevet eget firma i 25 år. Gry hjelper kundene med blant annet: sceneskrekk, mumling, hurtig tale, monotoni, heshet, holdt pust, lite hensiktsmessig kroppsspråk. Hun holder kurs og foredrag for store og små bedrifter, online og fysisk, og anses som en engasjerende foredragsholder. I tillegg er hun veldig glad i å underholde. Hennes fagområder er: - Presentasjonsteknikk (OSKAR) - Avspenning, pust og stemmebruk - Tydelig uttale /diksjon - Logopedisk stemmebehandling for personer med stemmevansker - Stemmetrening for personer med Parkinson sykdom

  1. Kurs i stemmebruk – hvordan tale til ethvert publikum