Videocation

Videocation - Edgar Valdmanis

Edgar Valdmanis har fokus på å øke salg ved hjelp av bedre relasjonsbygging, nettverking og smartere bruk av LinkedIn. Han har mer enn 30 års fartstid innen salg, markedsføring og kommunikasjon. I 2014 utga han boken How to Network Better, i norsk utgave Bedre Nettverking på 1-2-3 (2016). Denne ble fulgt av Bedre Presentasjoner på 1-2-3 (2018). Valdmanis leverer kurs innenfor begge disse områdene, og hjelper kunder med å bygge sterkere LinkedIn-profiler.

  1. Smartere bruk av LinkedIn

  2. Nettverksbygging som gir resultater

  3. Strategisk bruk av LinkedIn