Videocation

Videocation - Carsten Henrik Pihl

Carsten Henrik Pihl er jurist og forbrukersjef i Huseierne. Han har arbeidet med rådgivning om boligkjøp og boligsalg i over 20 år Han har også sittet i eiendomsmeglingslovutvalget og arbeidet tett med boligsalgsreglene som kommer fra 1. januar 2022. Han legger spesielt vekt på gjøre et komplisert fagfelt så forståelig og enkelt som mulig.

  1. Kjøp av bolig

  2. Salg av bolig

  3. Salg av bolig

  4. Kjøp av bolig