Videocation

Videocation - Katarina Lalander Hamnes

Katarina Lalander Hamnes er ekspert på kundebegeistring. Hun har jobbet fulltid som instruktør og foredragsholder siden 1988, både i Norge og internasjonalt.

  1. Kundebegeistring

  2. Kundebegeistringsledelse – merkevare, motivasjon og mersalg