Videocation

Videocation - Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen har bakgrunn fra sikkerhetspsykiatrien, hvor han har nærmere 30 års erfaring med å utvikle strategier for å møte aggressiv atferd på best mulig måte. En del av denne kunnskapen er samlet i en fagbok om emnet. Gjennom en årrekke har han undervist på arbeidsplasser og høyskoler rundt omkring i Norden. Han har lang fartstid som veileder, er utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med risikovurdering på både individ- og organisasjonsnivå.

  1. Forebygging av trusler og vold - fysisk beskyttelse ved angrep

  2. Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen