Videocation

Videocation - Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen har gjennom hele sitt yrkesaktive liv arbeidet for å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til trusler og vold. I dag leder han «RESIMA – ressurser i møte med aggresjon», som kort fortalt er holdninger, kunnskap og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive.

  1. Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen