Videocation

Videocation - Jan Dahlsveen

Dahlsveen har en doktorgrad i LNG-sikkerhet og er ansatt i Safetec som “Chief adviser”. Safetec er Norges ledende konsulentselskap for tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Målet mitt er at kurset “Risikovurdering i havbruk” skal gi deg et godt grunnlag for å kunne gjøre gode risikovurderinger, og at dette blir en naturlig del av det arbeidet du utfører til daglig, sier eksperten. Innenfor havbruk, jobber han også med risikovurderinger knyttet til utviklingskonsesjoner, der en del av oppdraget er å optimalisere driften og sikre best mulig fiskevelferd. De tre siste årene har Dahlsveen også vært Safetecs representant i komiteen for utvikling av ny standard NS 9415 for flytende akvakulturanlegg, som ble presentert i september i 2021. Standarden tydeliggjør risikobasert tilnærming og påpeker viktigheten av å gjøre gode risikovurderinger slik at et akvakulturanlegg kan designes for sikker drift.

  1. Kurs i bruk av risikovurdering i havbruk