Videocation

Videocation - Chamilla Skjelstad

Chamilla Skjelstad har over 20 års erfaring i å veilede og fasilitere i kreative prosesser, med særlig fokus på kultur og teambygging. Som kaospilot, høyskolepedagog, terapeut og veileder, har hun hjulpet hundrevis av bedrifter, private skoler og enkeltpersoner til å tenke strategisk på sin kreative kapital og hvordan implementere denne i praksis for å skape en fremoverlent kultur som når sine kreative mål. Skjelstad har lang erfaring i å tenke ledelse og organisasjonsbygging for kunnskapsbedrifter. Hun har et godt øye for både konsept, strategi og de menneskelige faktorer i en utviklingsprosess. Hun oppfattes som trygg, kunnskapsrik, strukturert, engasjert, inspirerende og kreativ.

  1. Den kreative verktøykassen

  2. Overskudd med kreativitet