Videocation

Videocation - Geir Engebraaten

Geir har bakgrunn som eiendomsforvalter, eiendomsmegler og markedssjef hos eiendomsselskaper og har skrevet over 14.000 leiekontrakter. Geir har også siden 2000 vært oppnevnt av kommunaldepartementet som fast partsrepresentant i Husleietvistutvalget som er en lavere rettsinstans som kun jobber med husleietvister. Geir har siden 2008 vært ansatt i Huseiernes Landsforbund som kursansvarlig og har god kompetanse innen praktisk boligutleie.