Videocation

Videocation - Torunn Ødegård

Torunn Ødegårds lange erfaring på tvers av bransjer og nivåer i privat og offentlig sektor, gjør henne sikker på at organisasjonskulturen har en avgjørende betydning for resultatoppnåelse på nær sagt alle områder i en bedrift. Ødegårds arbeid med å skape psykologisk sikkerhet på arbeidsplassen er basert på forskningen til professor Carol Dweck ved Stanford University og professor Amy Edmondson ved Harvard Business School.

  1. Psykologisk trygghet i team

  2. Tenkemåten som får deg til topps!