Videocation

Videocation - Amalie Gøperød

Amalie er utdannet med en Master i Internasjonal Business med fordypning i Bærekraft i USA. Hun har tidligere jobbet i Brussel hos CSR Europe, med fokus på å analysere selskapers bærekraftsrapporter og håndtere sektorinitiativer for å fremme mer bærekraftige verdikjeder. Til daglig jobber Amalie i CEMAsys hvor hun hjelper bedrifter med å integrere og rapportere på de internasjonale standardene på bærekraft som gir selskaper både et konkurransefortrinn samtidig som det styrker et langsiktig finansielt resultat.

  1. Innføring i bærekraftsrapportering

  2. Klimaregnskap og klimaledelse

  3. Bærekraftige verdikjeder – hvordan bygge transparens og sporbarhet?