Videocation

Videocation - Emilie Nøss Wangen

Dette innebærer å få disse ulike avdelingene til å spille på lag, forene mål og strategier, og forankre dette i teknologi. Hun har med seg erfaring fra USA, Dubai og Irland, hvor hun har fått et internasjonalt perspektiv på hvordan noen av de beste og mest suksessfulle selskapene jobber med å bryte ned slike interne siloer.

  1. Salgsverktøy i HubSpot – fra lead til deal

  2. HubSpot: Deals og Dealpipeline

  3. Introduksjon til HubSpot