Videocation

Videocation - Grunnleggende juss for daglig leder

Dette kurset gir deg en innføring i hva juss i næringslivet egentlig er. Med kurset vil du få et startpunkt om jussens generelle spilleregler, og hvordan du kan «tenke juss», som utgangspunkt for de øvrige juridiske kursene. Spilletid: ca. 30 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon

 2. Hva er juss?

 3. Hva er da en rettsregel?

 4. Hvor finner du rettsreglene?

 5. Riktig bruk av advokat

 1. Strategi og ledelse

 2. HMS, lover og regler

 • Få økt forståelse av jussens rolle for bedriften
 • Hvordan jussen påvirker din hverdag
 • Øk din bevissthet rundt juss