Videocation

Videocation - Skilsmisseoppgjør fra A til Å - Per-Jakob Haakstad

Skal du skille deg, må du kjenne til lovens hovedsystem for et økonomisk skilsmisseoppgjør. Økonomien kan være veldig forskjellig fra ekteskap til ekteskap, både når det gjelder formue og gjeld samt inntekt og utgifter. Andre faktorer er hva en eller begge parter i ekteskapet har innført av verdier, lengde på samlivet og hvordan dere som parter har innrettet dere. I dette kurset lærer du om fordelingen av verdier og eiendeler ved et samlivsbrudd, trinn for trinn, forklart på folkelig og enkelt vis. Spilletid: ca. 1 time

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Viktige begreper og prinsipper

 3. Om avtalefrihet og når oppgjør kan kreves

 4. Skjæringspunktet

 5. Oversikt over formue og gjeld

 6. om verdifaststtelser

 7. Om verdifordelingen

 8. Skjevdelingsmuligheter

 9. Om verdioppgjøret i praksis

 10. Gjenstandsforedelingen og avregningen

 11. Om selve sluttoppgjøret

 12. Kort om særeieformue

 13. Om Vederkagskrav og ektefellebidrag

 1. HMS, lover og regler

 2. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Lovens hovedsystem for økonomisk skilsmisseoppgjør
 • Avtalefrihet
 • Fordeling av formue og gjeld
 • Gjenstandsfordeling og avregning
 • Sluttoppgjøret