Videocation

Videocation - Forebygging av trusler og vold - Scenarier og refleksjon - Bjørn Petter Hanssen, Geir Olsen

I dette kurset ønsker vi å presentere en dynamikk som kan gi beskyttelse dersom du blir utsatt for fysiske angrep. Basisferdigheter som vinkling, balanse og én grunnbevegelse vil gå som en rød tråd gjennom hele kurset - og gi deg handlingskompetanse i situasjoner der en angriper forsøker å skade deg eller holde deg fast. Du vil også få kunnskap om hvordan du og dine kolleger kan trene på disse øvelsene på en trygg og strukturert måte.

 1. Bjørn Petter Hanssen

 2. Geir Olsen

 1. Introduksjon av oss

 2. Introduksjon til kurset

 3. Basic

 4. Unnvikelse

 5. Frigjøring

 6. Avslutning

 1. Videocations nylanseringer

 2. HMS, lover og regler

 • Strategi for beskyttelse
 • Grunnleggende prinsipper
 • Dynamiske bevegelser
 • Unngå angrep
 • Frigjøring fra grep
 • Trygg trening