Logo

10 fallgruver du bør unngå som ny leder

Det er flere feil du kan gjøre i ny lederjobb. Her er 10 fallgruver som nye ledere går i, og hvordan du unngår dem. 

GODE RÅD: Vivi-Ann Hilde er ekspert på ledelse, og har flere kurs om temaet på Videocation. Hun forteller at det er 10 fallgruver det er vanlig for nye ledere å havne i. Derfor er det viktig å være bevisst på hvordan du unngår dem. Foto: Considium.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Har du fått ny lederjobb?

Gratulerer!

Eller håper du på en lederjobb snart?

Da bør du lese videre, for du vil trolig trampe i fallgruver som gir deg en røff start på lederkarrieren.

Vivi-Ann Hilde er partner i Considium, og Videocation-ekspert på ledelse.

Hun fikk selv sparken som ny leder brettet ut på forsiden av Aftenposten med tittelen «Sjefstabben».

«Vivi-Ann Hilde - trodde hun var en god sjef. Helt til hun ble bedt om å slutte. Mange års ledererfaring hjalp ikke Vivi-Ann Hilde. Den nye direktørjobben endte med et mageplask».

- Det var helt jævlig forferdelig!

- Det verste er når sjefen sier at han ikke er fornøyd med deg. Det er rått parti, sier Vivi-Ann Hilde.

Få fart på læringen med Norges ledende eksperter. Her finner du en enkel oversikt over våre abonnement og priser.

Ikke tråkk i leder-salaten

Så hva er fallgruvene du kan gå i som ny leder? Og hvordan unngår du å havne i dem?

Ifølge Hilde er det 10 fallgruver mange går i i ny lederjobb:

1. Gi slipp på tidligere rolle og ta den nye

Når du har fått ny lederjobb må du slippe fortiden. En ny rolle krever en annen tilnærming. Hvis du fokuserer for mye på din tidligere rolle og oppgaver, vil dette ofte oppleves som en utidig innblanding av de som faktisk er ansvarlige for området nå.

Det er andre forventninger til deg når du er leder enn når du er ansatt. Du må gjøre en grundig jobb i å sjekke hvilke forventninger det er til din nye rolle. All tilfredshet avhenger av forventninger. Hvis du legger ned stor innsats og kanskje egentlig gjør en kjempejobb, men det var ikke det som forventes av rollen, da har du et problem.

Alle mennesker har favorittområder. Mange har også områder de synes er kjedelige eller vanskelige. Som leder er det mange områder du må ha kunnskap om. Det kan være for eksempel regnskap. Eller ulike lover og regler som gjelder i arbeidslivet.

Det krever disiplin å lære seg nye ting, men ta tak! Alternativet kan felle deg som leder.

2. Ikke fremstå uten profil og troverdighet

Som leder er du en rollemodell. Mange ledere undervurderer sin betydning som rollemodell. Som leder er du den viktigste premissgiver for hvilken kultur og adferd som skal gjelde i bedriften.

Dine nye medarbeidere er spente på hva du står for som leder og hvilke saker du synes er viktige. Alle ledere er opptatt av noe, men ikke alle har satt ord på det eller kommunisert det til medarbeiderne. Har du? Og i så fall, hva har du kommunisert?

Finn dine kjernesaker. Start med å definere hva som er aller viktigst for deg. Det kan være kvalitet, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, innovasjon, osv. Velg ut ett område. Deretter kommuniserer du dine kjernesaker i ulike fora og blir forbundet med. Dette er del av din egen merkevarebygging.

For å bygge din egen merkevare må budskapet være forutsigbart og konsistent. Alternativet er ikke bra.

Tenk om noen spør om deg: Hva står vår nye leder for?

Og svaret fra medarbeidere og andre er: Aner ikke.

Alt og ingenting.

Vi har cirka 30 kurs i ledelse. Se vårt store utvalg av lederkurs her.

3. Lag en målrettet læringsplan

Mange erfarne ledere undervurderer betydningen av læring. De tror deres erfaring er nok for å forstå nye situasjoner. Den som tar lett på læring, får gjerne ubehagelige overraskelser i sin nye jobb.

Også de som får ny lederjobb i egen bedrift har en tendens til å undervurdere behovet for læring. De sier de kjenner bedriften. Men en ny lederrolle krever at du ser ulike områder, avdelinger og prosesser i en ny og kanskje større sammenheng. Som leder har du jo også et ansvar på tvers av organisasjonen.

Alle har en agenda og en versjon av virkeligheten. Læringen gir deg innsikt, energi og idéer til nye forbedringstiltak.

Alle har interesse av at ny leder lytter til dem og følger deres råd. Så her skal du holde hodet kaldt og vite hva du skal ta med i din læringsplan.

Eksemplene er mange på ledere som ikke har tatt læring på alvor.

4. Hva haster og hva kan vente?

Nye ledere vil vise handlekraft. Det passer også fint med læren rundt de første 100 dager som sier at det er viktig å komme raskt og godt i gang med jobben.

Men her ligger det en fare. Virkeligheten kan være mer kompleks enn du tror. Nye ledere kan få mange overraskelser: Leveransen tok lengre tid enn de trodde, endringene var vanskeligere å innføre enn de trodde eller det var en grunn til at ting var som de var.

Nye selgere lover ofte kunder noe drift ikke klarer å levere. For salgs- og markedsfolk kan det synes uforståelig hvor lang tid produksjon og drift behøver.

Så det gjelder å skjønne businessen og se sammenhenger. Men samtidig skal du som ny leder vise handlekraft, tilføre nye perspektiver og utfordre eksisterende tankesett og løsninger.

5. Du skal finne en tidlig seier

Når du får en ny lederjobb er alles øyne rettet mot deg. Noen er misunnelige. Kanskje ønsket de jobben selv. Andre er skeptiske.

Det kan være de kjenner deg fra en annen rolle og tenker: Ja, som medarbeider fungerte han, men som leder?!!

Andre igjen er bare nøytrale og venter for å se hvordan du gjør det.

Nå gjelder det å få til en tidlig seier. Det er et område ikke mange tenker på, og derfor en fallgruve som er lett å gå i. Når du får til en tidlig seier viser du alle disse at du er en handlekraftig person som får ting til å skje.

Du har 100 dager på deg til å sette deg inn i situasjonen, vise handlekraft og signalisere mål og strategier. Lykkes du, kommer du inn i en positiv spiral, med tillit og støtte fra dine omgivelser. Snubler du i starten, kan du miste tilslutning og tillit, noe som vil gjøre det mye vanskeligere å lykkes.

En tidlig seier behøver ikke være leders fortjeneste alene. Du kan med hell involvere medarbeidere og andre i en tidlig seier.

Hvordan fungerer Videocation? Det kan du lese mer om her.

6. Sjefen er din premissgiver for å lykkes

Aldri undervurder sjefens betydning. Sjefen er den farligste fallgruven i ny lederjobb. Å få sjefen som støttespiller er det smarteste du kan gjøre for å lykkes i jobben. Det er lett å glemme dette.

Ofte har ikke sjefen en god plan for deg eller gjør det som gode ledere gjør. Da må du selv ta ansvar for relasjonen.

Da skal du gjøre følgende:

1. Gjør forventningsavklaringer

2. Finn ut hva sjefen er opptatt av.

3. Avklar kommunikasjonsform.

4. Hvem lytter sjefen til?

Jo høyere opp i hierarkiet du er, jo lettere sitter oppsigelsene. At sjefen ikke liker deg kan koste deg jobben. Den forklaringen tåler ikke dagslys. Derfor vil sjefen si at du dessverre ikke var dyktig nok. Du vil si at dere var uenige om videre strategi. Unngå å komme i denne situasjonen.

7. Hva fremmer forretningsresultater?

Forretningsforståelse er ikke noe hokus pokus. Det handler om å skjønne hvordan man skaper resultater, hvordan ting henger sammen og hva som er viktigste faktorer for suksess. Det kan være forhold både av kulturell og forretningsmessig karakter.

Som ny i en lederjobb må du gå systematisk til verks for å forstå bedrift, bransje og marked. Jo før du stiller spørsmålene, jo bedre. Gjerne før du begynner i jobben.

Gå kritisk gjennom strategi, mål og planer.

Hva sier din erfaring?

Husk at når du kommer inn som ny leder er det forventet at du bringer inn noe nytt i bedriften. Det kan være nye ideer og tanker, basert på din kunnskap og erfaring. For når du har vært en stund i fjøset kjenner heller ikke du fjøslukta.

8. Teamet er nøkkelen til din suksess

Det er enhver leders mareritt å ikke klare å få med seg teamet. Teamet må med. Et team består av individer med ulike verdier, holdninger og interesser. Det som fungerte i ett team, behøver ikke fungere i et annet. Leder må kjenne alle i teamet.

Spør hver og en: Hva er viktig for deg i jobben?

Dette er det aller beste spørsmålet du kan stille en medarbeider. Svarene kan være for eksempel variasjon, krevende oppgaver, forutsigbarhet, få jobbe sammen med andre eller frihet.

Det som er så bra for deg med å kjenne til dette, er at du som leder ofte kan gjøre noe med det. I tillegg til dette spørsmålet vet vi at de fleste mennesker motiveres av å bli involvert, sett og lyttet til.

Bruk tid i starten på å avdekke medarbeidernes potensial. Identifiser styrker og svakheter og tilpass arbeidet så langt det lar seg gjøre. Fordel oppgaver. Oppmuntre til utvikling.

Altfor mange medarbeidere opplever at de brenner inne med kunnskap og kapasitet. Dyktige medarbeidere i denne situasjonen forlater gjerne bedriften. Det er dårlig lederskap å ikke utnytte teamets ressurser.

9. Makt, innflytelse og gjennomslagskraft

Makt og innflytelse går stort sett ut på det samme, men makt er for mange et negativt ladet ord, så da brukes gjerne innflytelse i stedet. Uansett hva man kaller det, er det viktig at leder har det.

Det er ikke noe negativt med makt. Det er absolutt mulig å opptre redelig og etisk for å sikre økt makt i rollen. Det starter med at du er bevisst på det.

Hvorfor er det så viktig at du som leder har makt?

Jo, det er fordi du på vegne av ditt team skal:

  • Bli hørt og sett i organisasjonen;
  • Få gjennomslag for forslag og idéer; og
  • Få ressurser til ditt team eller din enhet.

Så det er avgjørende at du, på vegne av ditt team, er tydelig på hvilken verdi dere bidrar med for organisasjonen. Verdien som du må formulere er at dere bruker denne kunnskapen til å løse oppgaver raskere – det sparer både tid og kostnader – og dere leverer med høyere kvalitet. Da snakker vi verdi!

Du får ikke makt uten videre. Du må gjøre det som skal, slik vi har sett på i denne leksjonen. Men det hjelper å vite hvorfor og hvordan. Tenk gjennom hva du skal gjøre.

10. Nå dine mål med helsa i behold

Ny lederjobb regnes som en personlig stressituasjon, på linje med skilsmisse og dødsfall. De fleste som har en ny lederjobb er opptatt av å gi et godt inntrykk og leve opp til forventninger fra alle kanter. Hvis du i tillegg er et ja-menneske og har høye krav til deg selv, er faren der for at du blir utslitt og mister balansen.

Mange ledere er gode til å ta vare på alle andre enn seg selv. Ikke glem deg selv.

Det aller viktigste er å få nok søvn. Søvn har de siste årene vært en runner-up på helsefronten. Søvn er gratis, men kan være vanskelig å få til, særlig for oss B-mennesker. Men gjør alt du kan for å få dine 7-8 timer hver natt.

I tillegg må du sørge for at du fyller på med hyggelige ting som gir deg energi. At du klarer å bevare relasjonen til din partner og familie er også viktig for din mentale balanse og arbeidskapasitet.

Alt i alt handler dette om at du skal ha en livsstil som gjør deg mest mulig robust i en krevende jobb. Det skylder du bedriften og det skylder du deg selv.

LEDERKURS: Vivi-Ann Hilde har laget kurs på Videocation om 10 fallgruver for nye ledere, og hvordan du kan unngå dem. Foto: Videocation.
LEDERKURS: Vivi-Ann Hilde har laget kurs på Videocation om 10 fallgruver for nye ledere, og hvordan du kan unngå dem. Foto: Videocation.

Har laget kurs med gode tips

Vivi-Ann Hilde forteller at hun har til gode å møte ledere som ikke har gått i en av eller flere av disse fallgruvene.

- Fallgruvene varierer, men det er stort sett de samme fallgruvene som går igjen. Spesielt “Rollen” og “Sjefen” har en tendens til å gå igjen, sier Hilde.

Ledereksperten har nå laget et kurs på Videocation som heter “Suksess i ny lederjobb – 10 fallgruver og hvordan unngå dem”. Målet er at nye ledere skal vite om fallgruvene, slik at de ikke havner i samme situasjon som det hun selv gjorde.

- Jeg gikk selv i fellen med manglende forventningsavklaring med min sjef, og det kostet meg jobben. Det begynner heldigvis å bli mange år siden nå, men det at ledere får sparken er vanligere i dag enn for noen år siden.

- Målet med kurset er å hjelpe folk med å lykkes i lederrollen. Utgangspunktet er å være bevisst på fallgruvene, for da vil du også unngå å havne i dem. Hadde jeg tatt dette kurset den gang, så hadde jeg ikke mistet jobben på måten jeg gjorde, sier Vivi-Ann Hilde.