Logo

7 “power skills” som gjør deg bedre i jobben

Mentale ferdigheter og god kommunikasjon kan ta dine prestasjoner til et nytt nivå. Her er 7 “power skills” som gir deg mer innflytelse og bedre resultater på jobb.

POWER SKILLS: - Med “power skills” får du økt respekt, økt velvilje og økt innflytelse, sier Videocation-ekspert Per Anfindsen. Foto: Morten Bendiksen.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

- “Power skills” blir av mange også kalt “soft skills”. Dette er ferdigheter som kommer i tillegg til kunnskaper, intellekt og faglig dyktighet, sier Per Anfindsen.

Anfindsen er Videocations ekspert på ledelse, og har jobbet med lederutvikling for norske og internasjonale virksomheter i over 30 år.

Videocation tilbyr digital læring med ledende eksperter, som gjør det enkelt å utvikle seg i et næringsliv som endrer seg fort. I Norge har selskapet over 300 kurs fra 123 norske eksperter gjennom sin abonnementsløsning.

Selv gjør Anfindsen stor suksess med sine salgskurs "B2B-salg for erfarne selgere" og "Slik får du innflytelse og gjennomslagskraft" på plattformen.

Anfindsen fokuserer spesielt på betydningen av språk, kommunikasjon og retorikk for å bli bedre forstått og oppnå økt gjennomslag for egne idéer og forslag.

Han forteller at “power skills” i økende grad blir etterspurt i arbeidslivet. Ofte stilles det krav til at aktuelle jobbkandidater må besitte viktige “power skills”.

Deler “power skills” inn i to grupper

“Power skills” handler om å beherske ferdigheter utover det faglige. Dette faller mer naturlig for enkelte, men Anfindsen er tydelig på at “power skills” er noe man kan lære seg hvis man virkelig vil.

Videocation-eksperten forteller at “power skills” kan deles inn i to grupper:

 • Mentale ferdigheter
  - for eksempel emosjonell intelligens, empati, integritet, humør og pågangsmot.
 • Kommunikasjonsferdigheter
  - for eksempel evne til å håndtere ulike typer dialoger i ulike situasjoner, evne til å skape begeistring i andre eller evne til å presentere et budskap effektivt og overbevisende.

- Det finnes ingen universell gyldig liste over de mest betydningsfulle ferdighetene. Hva som er viktigst kan alltid diskuteres. Dessuten vil rangeringen komme an på hva som betyr mest for den enkelte i hans eller hennes arbeidshverdag.

- Det siste henger i stor grad sammen med hva slags jobb man har, hva slags virksomhet man jobber i, hva slags miljø og hva slags kultur det er på arbeidsplassen, hvor mange og hva slags type team man arbeider eller samarbeider med – og ikke minst – hva slags ledere man har, forteller Anfindsen.

Her er de 7 viktigste ferdighetene

Likevel mener Anfindsen at han - etter mange års undervisning og trening av medarbeidere i Norge og utlandet – kan peke på de ferdighetene som synes å være de de mest betydningsfulle for de aller fleste:

1.
Entusiasme

Entusiasme er rett og slett enormt attraktivt. Så å si alle elsker å være i nærheten av entusiastiske mennesker (men selvfølgelig ikke de som ‘faker’ og bærer et falsk smil).

Entusiasme er ikke et overskuddsprodukt av suksess, solskinn og medgang. Det er en valgt væremåte som er synlig selv når personen det gjelder har det tungt og vanskelig.

Entusiasme betyr ikke nødvendigvis at alt i livet er bra, men forteller at du tror på det du driver med og verdsetter arbeidsoppgaver og medarbeidere. Entusiasme kan du velge. Det starter med en viljeshandling.

Harvard Business Review har nylig gjengitt forskning (Seppälä & Cameron) som basert på empiri fastslår at den faktoren som mer enn noe annet disponerte ledere for suksess – i større grad enn makt, karisma, intelligens og kreativitet – var det de kaller ‘positiv relasjonell energi’.

Det handler om å formidle en energi som skaper begeistring, oppmuntrer og fornyer de man jobber sammen med.

2. Menneskelighet

Folk som er vennlige er svært attraktive. Vi snakker om ekte vennlige, ikke påtatt vennlige. Vennlighet er så slagkraftig at det innen virksomheten gir deg større innflytelse og utvidet innflytelsessfære.

Det er komplett misforstått å tro at dette handler om å ta seg et smilekurs. Det handler istedenfor om å være genuint opptatt av andre mennesker, og å bære i seg respekt for det enkelte menneskets unike sider.

Vennlige mennesker bryr seg om andre og utviser omsorg for dem. En superenkel måte å komme i gang på er å gjøre det til en vane å si takk, selv for småting. Uten å overdrive eller gjøre deg selv liten: Si takk hver eneste gang anledningen byr seg!

Se Per Anfindsens kurs "Slik får du innflytelse og gjennomslagskraft" her. Kåret til "Beste manus" under Videocation ekspertkåring "Gjennom skjermen".

3. Pågangsmot

Forskning (for eksempel av den amerikanske psykologen Angela Duckworth) viser at pågangsmot har større betydning for suksess enn IQ, talent og forutsetninger. Når man forsker på mennesker som har lykkes på et eller annet område i livet, ser man nesten alltid at de har pågangsmot, altså evnen og viljen til å opprettholde interesse og innsats mot et langsiktig mål.

Lidenskap er halvparten av pågangsmotet. At du brenner for det du driver med. Utholdenhet er den andre delen. Å ikke gi opp selv under motgang.

Pågangsmot kan utvikles og styrkes, både av oss selv og gjennom oppmuntring fra familie, kolleger, ledere eller venner. Få gjerne støtte fra dem til å sette deg mål, støtte til å ha troen på at du skal klare det, og hjelp til å takle motgangen som helt sikkert kommer. Da styrker du ditt pågangsmot.

4. Evne til å stille intelligente spørsmål

Alle kan stille spørsmål, men nesten ingen stiller dem på en intelligent måte. Innen kommunikasjon er “power questions” det mest slagkraftige som finnes. Når man stiller spørsmål på rett måte får man mer informasjon, bedre informasjon, mer eksakt informasjon og mer ærlige svar.

Rett formulerte spørsmål hjelper folk til å huske bedre, hjelper andre til å være mer kreative. Det er ti ganger lettere for en lege, en kundeservicemedarbeider eller en coach å hjelpe folk dersom de stiller spørsmål på rett måte.

Politiet oppnår mer i forhørene om de gjør det. Dommere og advokater oppnår mer i rettssalene om de gjør det. Journalister burde selvfølgelig stille “power questions”, men de fleste av dem er dessverre altfor dårlige. Alle som beveger seg fra et bevisstløst til et bevisst forhold til spørsmål vil oppnå stor økning i egen innflytelse og gjennomslagskraft på arbeidsplassen.

5. Evne til å håndtere spørsmål, innvendinger og kritikk på intelligent vis

Se for deg en fotballspiller som mottar en knallhard pasning, men som med en liten justering av fotens posisjon får ballen til å ligge stille – han/hun demper altså ballen.

Slik er det med folk som vet hvordan man håndterer verbale angrep, kritiske ytringer og skarpe spørsmål. De mottar dem med ro og empati, og bruker kraften i angrepet og brodden i ordene som drivkraft til å formulere smarte svar.

De som behersker denne teknikken kan jobbe i kundefront og motta reklamasjoner og kritikk dagen lang, og likevel glede seg til hver eneste kundesamtale.

6. Evne til å formidle et budskap på rett måte.

Det er en viktig “power skill” å kunne vurdere sitt publikum og tilpasse budskapet deretter.

 • Hva har du på hjertet?
 • Hvor viktig er det?
 • Hvem skal du si det til?
 • Hvor mange skal du si det til?
 • Når skal du si det?
 • Hvor mye tid har du tilgjengelig?
 • Hvordan fordeler du budskapet mellom det som står på skjermen og det du selv sier?

Svaret på disse spørsmålene (og flere andre) bestemmer hvordan du skal presentere budskapet.

Tenk deg at du presenterer for 10 kolleger i 30 minutter. Du velger en vanlig nedenfra-og-opp-tilnærming hvor du presenterer faktum først og avslutter med oppsummering eller konklusjon. Du bruker 20 PowerPoint-lysbilder.

Dagen etterpå skal du holde den samme presentasjonen for selskapets ledelse og styre. Du har 10 minutter på deg, og du skal starte med oppsummeringen/konklusjonen og deretter presentere faktum i maksimum 3 underpunkter. Maksimum 4 lysbilder.

Hvis du behersker denne ovenfra-og-ned-metoden like bra som den konvensjonelle har du en sterk ‘power skill’.

7. Endringsvilje

Alle arbeidsplasser er i konstant endring. Omorganiseringer, nye forretningsprosesser og nye verktøy er dagligdags. Ikke alle endringer er like gjennomtenkte eller velbegrunnede, men når ledelsen har besluttet det gjelder det å være lojal.

De som mangler endringsvilje stritter imot. Ofte sprer de negativitet rundt seg. Slike folk er sabotører.

Motsatt: Personer med endringsvilje kanaliserer sin energi vekk fra eventuell frustrasjon eller uenighet, og velger bevisst å gå endringer positivt i møte, velger bevisst å lære seg det som behøves, og velger bevisst å snakke positivt om endringene.

Alle som jobber sammen med dem påvirkes av deres positivitet. Endringsvillige personer oppnår på denne måten økt innflytelse i organisasjonen, ikke bare i endringsprosessen, men generelt.

LØNNER SEG: I sum kan “power skills” bygge deg opp som en merkevare internt i virksomheten, og gi deg et godt rykte. Det hjelper både i arbeidshverdagen og for karrieren. Foto: Leadership Pipeline Institute.
LØNNER SEG: I sum kan “power skills” bygge deg opp som en merkevare internt i virksomheten, og gi deg et godt rykte. Det hjelper både i arbeidshverdagen og for karrieren. Foto: Leadership Pipeline Institute.

"
Power skills" bygger deg som merkevare

Alle kjenner vi til folk som har hatt suksess i forretningslivet på tross av at de mangler “power skills”.

 • Kanskje har de hatt de rette forbindelsene?
 • Kanskje har de hatt flaks?
 • Kanskje er de psykopater?
 • Kanskje bedriftskulturen i usunn grad belønner ambisjoner og konkurranseinstinkt?

- Men i den store sammenhengen kan vi fastslå at personer med “power skills” lykkes bedre enn andre. Det å ha karriere er mye mer enn å bli toppleder, men uansett hvordan man definerer det å lykkes i arbeidslivet viser all empiri at “power skills” hjelper deg på veien, sier Anfindsen.

- Hvorfor gjør de det?

- En rekke “power skills” bidrar til å gjøre deg godt likt, for eksempel entusiasme og menneskelighet.

- Noen “power skills” kaller på beundring og anerkjennelse. Andre “power skills” gjør at kolleger og ledere i større grad enn før tar dine meninger og perspektiver med i betraktning. Typisk blir man også mindre sårbar for kritikk og angrep, påpeker ledelseseksperten.

I sum kan vi si at “power skills” bygger deg opp som en “merkevare” internt i virksomheten - altså gir deg et godt renommé.

- Med “power skills” får du økt respekt, økt velvilje og økt innflytelse, sier Per Anfindsen.