Logo

7 tips til strategidrevet kompetanseutvikling 

Opplæring må gi målbar forretningsverdi. Videocations Truls Paulsen gir deg syv tips som gjør kompetanseutvikling lønnsomt for din bedrift.

EKSPERT: Truls Paulsen er redaktør i Videocation, og tidligere forsker på digital læring ved SINTEF. Foto: André Brenni/Videocation.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

- Bedrifter som utnytter de teknologiske mulighetene innen opplæring, klarer også å skape målbar forretningsverdi. Virksomheter som forstår dette har et stort konkurransefortrinn sammenlignet med sine konkurrenter, sier sjefredaktør Truls Paulsen i Videocation.

Videocation tilbyr digital læring med ledende eksperter, som gjør det enkelt å utvikle seg i et næringsliv som endrer seg fort. I Norge har selskapet over 300 kurs fra 123 norske eksperter gjennom sin abonnementsløsning.

Selskapet opplever sterk vekst fra norske bedrifter som ønsker å bli bedre i blant annet Office 365, lederutvikling og bærekraft.

Paulsen har utarbeidet en konkret liste med syv tips som ledere kan bruke for å lykkes med strategidrevet kompetanseutvikling:

1. Forankring i strategi

En forutsetning for å drive med strategidrevet opplæring er at bedriften har utarbeidet en strategi – ellers blir det bare opplæring, og denne opplæringen er som regel bare en kostnad.

2. Utvikling av læreplan

Det er tre steg i en læreplan:

Identifiser målgruppen.
Du må ha et klart bilde av hvem i bedriften som har behov for opplæring.

Kartlegg konteksten.
Når du vet hvem som skal ha opplæring, må du forstå konteksten opplæringen skal foregå i.

Kartlegg kunnskaps- og ferdighetsgap.
Kunnskapsgap kan lukkes med instruksjoner og forklaringer, mens ferdighetsgap må lukkes med praktiske øvelser.

3. Utvikling av innhold

Her er 7 veldokumenterte prinsipper som gir høyt læringsutbytte:

 • Bryt ned innholdet i segmenter med et klart læringsmål, kombiner tale og bilde
 • Bruk konkrete eksempler der det er mulig
 • Bruk fortellinger til å forklare komplekse sammenhenger
 • Bruk mennesker til å formidle innholdet
 • Bruk et personlig språk – ‘jeg’ og ‘du’ – fremfor ‘vi’ og ‘man
 • Bruk demonstrasjoner – vis hvordan ting gjøres der det er mulig
 • Repeter sentrale læringspunkter.

4. Mobilisering av linjeledere

Linjelederne er nøkkelen til suksess for et opplæringstiltak. Det lønner seg å involvere linjelederne allerede i utvikling av læreplanen, og gi linjelederne verktøy de kan bruke til å motivere og følge opp sine medarbeidere.

5. Aktivering av målgruppen

Det er linjeledernes jobb å aktivere målgruppen ved hjelp av verktøyene de har fått. Eksempler på aktiviteter som har vist seg å være effektive for å få målgruppen til å gjennomføre opplæringen er:

 • Korte ukentlige møter hvor man sammen reflekterer over læringsutbyttet fra et kurs
 • Påminnelser via e-post og/eller SMS
 • Når flere enn 50 prosent har gjennomført opplæringen, sender linjelederen ut en melding som sier at «nå har de fleste gjennomført kurset». En slik melding bidrar sterkt til at resten av gruppen gjennomfører kurset

6. Overføring av læring

Poenget med opplæring i en bedrift er å endre atferden til medarbeiderne, slik at arbeidet utføres på en bedre måte. Hvis linjeleder følger opp hver medarbeider med følgende tre spørsmål vil mer av læringen overføres:

 • Hvordan bruker du det du har lært?
 • Hva gjør du bedre nå enn før?
 • Hvordan kan du ta i bruk enda mer av det du har lært?

7. Måling og analyse

Effekten av opplæring kan måles på ulike nivåer. Målenivåene bidrar til å skape en bedre forståelse av hvordan opplæringen fungerer. Hva som skal måles må være bestemt før opplæringen rulles ut, slik at man kan få etablert måleverktøyene som trengs for å oppnå ønsket forretningsverdi.