Logo

8 lovpålagte kurs som alle SMB-bedrifter må ta

Små og mellomstore bedrifter er pålagt å ta HMS-kurs. Men visste du at kursene kan tas med ledende eksperter digitalt? 

Ranja Tendal er redaktør for lovpålagte kurs i Videocation.
LOVPÅLAGT: - Ikke alle vet at lovpålagte HMS-kurs kan gjennomføres digitalt, sier Ranja Tendal. Hun er redaktør for lovpålagte kurs i Videocation. Foto: André Brenni.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Reglene for lovpålagte HMS-kurs er de samme både for små og store bedrifter. Men fysiske kurs er både dyrt og tidkrevende for små bedrifter som ofte mangler både tid og penger.

I mars 2024 var det registrert cirka 650.000 bedrifter i Norge. Under 1 prosent av disse bedriftene har over 100 ansatte.

De fleste bedrifter har derfor få ansatte, og en hektisk arbeidshverdag. Så hvordan få tid til å ta lovpålagt opplæring?

- Ikke alle vet at lovpålagte HMS-kurs kan gjennomføres digitalt, sier Ranja Tendal.

Hun er redaktør for lovpålagte kurs i Videocation, som tilbyr digitale kurs med ledende eksperter til et næringsliv som endrer seg fort.

Tendal forteller at mange spør om digitale kurs er godkjent på lik linje med fysiske kurs.

Et eksempel på dette er HMS-opplæring for ledere, som er lovpålagt i Norge.

- Det finnes ingen sertifiserings- eller godkjenningsordning for kursleverandører eller selve kurset, men det finnes gode retningslinjer for hva opplæringen skal inneholde. Dette innholdet kan formidles både digitalt og fysisk, og her spiller kursholderen en avgjørende rolle for læringsutbyttet, forteller Tendal.

Forsvarlighetsvurdering kan bety kortere opplæringstid

Et annet eksempel er grunnkurs i arbeidsmiljø, eller 40 timers HMS-kurs som det ofte blir kalt. Denne opplæringen er lovpålagt i Norge, og nødvendig for alle som har - eller skal ha - en rolle som verneombud eller medlem i et arbeidsmiljøutvalg.

Hovedregelen er at grunnopplæringen skal være 40 timer. Også dette kurset finnes i ulike varianter av fysiske kurs, digitale kurs og en kombinasjon av disse.

- Her kan bedrifter basert på en forsvarlighetsvurdering avtale kortere opplæringstid enn 40 timer. Ved å inngå en skriftlig avtale med tillitsvalgte, kan SMB-bedriften gjerne gjennomføre grunnkurset digitalt, forteller Tendal.

Merk at når du velger leverandør bør du være sikker på at kursholder har omfattende kunnskap om HMS og praktisk erfaring fra arbeidslivet som gjør kurset relevant og engasjerende.

Lovpålagte kurs som alle SMB-bedrifter må ta

Tendal har satt sammen en liste med åtte kurs som er lovpålagt, og som ansatte i alle SMB-bedrifter må ta:

- Alle virksomheter plikter å ha oversikt over opplæringskrav i sin bransje. Hvis du er usikker på hvilke kurs dere må ta, så er det god hjelp å få både fra Arbeidstilsynet og bransjeorganisasjoner, forteller Tendal.

Hva er fordelene med å ta disse lovpålagte kursene digitalt for SMB-bedrifter?

- Digitale kurs er lett tilgjengelig for alle ansatte, uavhengig av geografisk plassering. Det gjør det mulig å lære i eget tempo og på tidspunkter som passer både for medarbeidere og bedrift.

- Vi vet også at fysiske kurs ofte krever at man er borte fra jobben i både timer og dager, noe som er en stor kostnad for små bedrifter, sier Tendal.

Digital opplæring sikrer at alle ansatte mottar samme informasjon og opplæring. Et konsistent budskap fra kvalitetssikrede fageksperter bidrar derfor til å opprettholde en standardisert opplæringskvalitet.


Hvorfor passer Videocation spesielt godt for SMB-bedrifter?

- Videocation benytter beste praksis for formidling og læring i et digitalt videoformat. Det betyr at alle våre kurs er designet for å oppnå høyt læringsutbytte i akkurat dette formatet.

- Vi har nå 125 eksperter som er ledende på sine felt i norsk næringsliv. Både ekspertene og innholdet er kvalitetssikret av vår redaksjon, og vi vektlegger praktisk vinkling og bruk av gjenkjennbare eksempler, sier Ranja Tendal.


40 timers HMS-kurs for VO og AMU-medlemmer som blandet læring

Sammen med Einang Safety tilbyr vi nå også 40 timers HMS-kurs som blandet læring. Kurset gjennomføres heldigitalt som en kombinasjon av videokurs som tas i eget tempo på videocation.no, samlinger over skjerm med dyktige fageksperter og styrte hjemmeoppgaver. Du får altså alt du trenger “opp i hendene” med tett og engasjerende oppfølging fra en meget dyktig kursholder.

Totalt investerer du 40 timer på opplæringen som går over 5 uker. Det er fire digitale formiddagsamlinger i løpet av disse ukene, og prisen er fra kr. 3.200,- per deltaker.

Hvis du tenker at denne fleksible og kostnadseffektive gjennomføringen av 40 timers HMS-kurs passer deg og din arbeidshverdag, så meld din interesse under. Einang Safety vil kontakte deg med mer informasjon om oppstart og hva du kan forvente i gjennomføringen.

Pop-up CTA 40t HMS kurs