Logo

Det du trenger å vite om 40 timers HMS-kurs

Et 40 timers HMS-kurs er avgjørende for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass. Kurset gir deg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å håndtere helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. 

40 timers HMS-kurs på Videocation
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Et 40 timers HMS-kurs er et omfattende opplæringsprogram for å gi arbeidsgivere og arbeidstakere en grundig forståelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Dette kurset er lovpålagt i Norge, og er nødvendig for alle som har - eller skal ha - en rolle som verneombud eller medlem i et arbeidsmiljøutvalg.

Bedrifter kan basert på en forsvarlighetsvurdering avtale kortere opplæringstid enn 40 timer, og likevel oppfylle arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem.

Hvis din bedrift har laget en skriftlig avtale med tillitsvalgte om kortere opplæringstid, så kan du gjennomføre Videocation sitt kurs HMS for verneombud og AMU-medlemmer digitalt.

Dette kurset er også relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller for tillitsvalgte. Kurset avsluttes med en test og bekreftes med kursbevis som viser at du har gjennomført opplæringen i henhold til Arbeidsmiljølovens krav.

HMS-kurset skal gjøre deg som er verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg i stand til å ta riktige og trygge beslutninger om HMS.

I kurset lærer du mer om hva du kan gjøre for å utføre rollen din på best mulig måte; du vil få grundig informasjon om regelverket; lære mer om hva oppgavene dine egentlig går ut på; og du vil finne ut av hvor du kan lete når du trenger ytterligere svar.

I kurset "HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer" vil du blant annet lære mer om:

 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
 • Risikovurdering og ROS-analyse
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Vernerunder og oppfølging
 • Gruppeøvelser og diskusjoner

Videocations HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer kan også inngå som en del av et blended learning-kurs for de virksomhetene som skal ha minst 40-timers HMS-opplæring.

Relevante kurs for ledere og andre

Videocation har også andre relevante HMS-kurs for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller for tillitsvalgte.

 • HMS for ledere (AML § 3-5)
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • 7 tips til smart oppfølging av sykefravær
 • Sikkerhetsledelse i havbruksnæringen
 • Muskel- og skjelettplager - når kroppen krangler
 • Grunnkurs i håndtering av kjemikalier

Hvorfor er et 40 timers HMS-kurs viktig?

Et 40 timers HMS kurs er viktig av flere grunner. For det første bidrar det til å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Ifølge Statistisk sentralbyrå, var det over 24.000 rapporterte arbeidsulykker i Norge i 2019. Ved å gi arbeidstakere den nødvendige kunnskapen om HMS, kan antallet av disse ulykkene reduseres betydelig.

For det andre bidrar et 40 timers HMS kurs til å skape et bedre arbeidsmiljø. Dette kan føre til økt produktivitet, lavere sykefravær, og høyere medarbeidertilfredshet.

Hvordan kan du dra nytte av et 40 timers HMS-kurs?

Det er flere måter du kan dra nytte av et 40 timers HMS-kurs. For det første, vil du få en dypere forståelse av HMS-lovgivningen i Norge. Dette kan hjelpe deg med å sikre at din organisasjon er i samsvar med loven, og unngå potensielle bøter og straffer.

For det andre, vil du lære hvordan du kan identifisere og vurdere potensielle farer på arbeidsplassen. Dette kan hjelpe deg med å ta proaktive tiltak for å forhindre ulykker og skader.

Dessuten, vil du lære hvordan du skal håndtere ulykker og nødsituasjoner, noe som kan bidra til å redusere skadeomfanget hvis en ulykke skulle oppstå.

Hvordan velge det rette 40 timers HMS-kurset?

Når du skal velge et 40 timers HMS-kurs, er det flere faktorer du bør ta i betraktning. For det første, bør du se på kursinnholdet. Sørg for at kurset dekker alle de nødvendige emnene, inkludert arbeidsmiljøloven, risikovurdering, og håndtering av ulykker og nødsituasjoner.

For det andre, bør du vurdere instruktørens kvalifikasjoner og erfaring. En god instruktør vil ha omfattende kunnskap om HMS, samt praktisk erfaring fra arbeidslivet. Dette kan bidra til å gjøre kurset mer relevant og engasjerende.

Videocation samarbeider med landets beste eksperter og fagmiljøer på HMS i Norge som Einang Safety Consult, Safetec og Life Improvement.

Oppsummering

Et 40 timers HMS-kurs er en viktig investering for enhver organisasjon. Det bidrar til å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø, redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og sikre at organisasjonen er i samsvar med HMS-lovgivningen.

Ved å velge det rette kurset, kan du sikre at du og dine kolleger får den kunnskapen og ferdighetene dere trenger for å håndtere HMS på en effektiv måte.

Videocation har over 30 digitale kurs i HMS. Du finner alle våre kurs her.