Logo

Fire steg som bygger en solid læringskultur på jobb

Fremtidens næringsliv krever medarbeidere som evner å tilegne seg ny kunnskap raskt. Slik bygger din bedrift en læringskultur for endring og utvikling. 

Slik bygger du en solid læringskultur
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

De fleste bedrifter vet at kontinuerlig utvikling av ledere og medarbeidere er avgjørende for nyskapning, innovasjon og konkurransekraft.

Men hvordan få det til i praksis?

Ifølge World Economic Forums “Future of Jobs report” så vil 44 prosent av ansattes ferdigheter bli utfordret av nye måter å jobbe på de neste fem årene.

Det betyr at seks av ti ansatte har behov for opplæring innen 2027, men kun 50 prosent har tilgang og mulighet til å utvikle seg gjennom jobben.

- Norske bedrifter har behov for mer fleksibel opplæring i en krevende arbeidshverdag, sier Steinar Muggerud.

Han er direktør for strategisk læring i Videocation. Selskapet tilbyr digital læring med ledende eksperter, som gjør det enkelt å oppdatere seg i et næringsliv som endrer seg fort.

Med over 125 eksperter har Videocation stort sett et kurs som din bedrift har behov for.

Må utvikle god kultur for læring

Muggerud forteller at norske bedrifter må utvikle en god læringskultur for å lykkes i stadig tøffere konkurranse.

- Ansatte ønsker trivsel, mulighet til å utvikle seg, psykologisk trygghet og god work-life balance. Dette er et tema vi stadig oftere hører fra både offentlig og privat sektor.

Det er fremdeles bedrifter som ikke har knekt koden for den hybride arbeidshverdagen, hvor du både kan fylle på med ny kunnskap samtidig som du er operasjonell og i drift,

- Læring er nå en etablert del av effektiv organisasjonsutvikling, spesielt i en tid hvor endringer skjer raskere enn noensinne, sier Muggerud.

Fire enkle tiltak for å bygge en solid læringskultur

Muggerud oppfordrer bedrifter til å utvikle en god læringskultur. Kulturen bør forankres av ledelsen, der alle ansatte får mulighet til å vokse og utvikle seg gjennom kurs som fremmer felles forståelse for strategiske fokusområder som AI, ledelse eller bærekraft.

Hva er den største hindringen for læring i jobbsammenheng?

- Tid, sier Muggerud.

- Stort sett alle bedrifter som ikke satser på kompetanseutvikling oppgir mangel på tid som hovedårsaken. Men som Josh Bersin sier: “det første tegnet på et dysfunksjonelt selskap, er når ansatte sier de ikke har tid til å utvikle seg”. Det er nemlig en sammenheng mellom lønnsomme selskaper og kompetanseutvikling, sier Muggerud.

KOM I GANG: Muggerud har fire enkle tiltak for å skape en god kultur for læring på jobb. Illustrasjon: Videocation.
KOM I GANG: Muggerud har fire enkle tiltak for å skape en god kultur for læring på jobb. Illustrasjon: Videocation.

Han forteller at en læringskultur ikke bygges over natten, og nevner fire tiltak for å skape en god kultur for læring på jobb som alle bedrifter bør få til:

 • Blokk kalenderen
  – send signal om at det er lov å lære i arbeidstiden. Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor sendte ut kalenderinvitasjon og blokket en time hver uke for alle 9000 ansatte. “This is your dedicated time for learning! Learn something new. It’s good for you, and good for Telenor”.
 • Bruk avdelingsmøtet
  til å sette læring på agendaen. Bruk møter som allerede ligger i kalenderen som avdelingsmøter til å diskutere læring. Ta opp konkrete problemstillinger. Se en leksjon som forberedelse til et møte og diskuter i plenum. Sett av tid til å øve sammen
 • Utviklingssamtalen 1-1.
  Se kurset “Er du bevisst din egen kompetanse?” og reflekter over egne styrker og svakheter. Still forberedt i utviklingssamtalen.
 • Skap en delingskultur.
  Opprett en læringskanal påi Teams, Slack eller lignende hvor dere deler tips og triks med kolleger. Alle leksjoner, kurs og spillelister har egen url, så det er enkelt å hjelpe en kollega å finne frem til gullet.

Den nye gullstandarden for læring i næringslivet

Nye teknologier har endret landskapet for kompetanseutvikling, og digital læring gir bedrifter fleksible alternativer. Et av disse alternativene heter Videocation.

- Mange ledere forstår ikke fullt ut verdien av digital læring. Det gir ikke lenger mening å sende ansatte på kostbare reiser og dyre klasseromskurs for opplæring i 2024.

Der byggingen av læringskultur er strategi, er selve læringen enkel og praktisk opplæring i hverdagen.

Her har Muggerud noen enkle tips:

1. Digitale kurs

På samme måte som streaming-on-demand har endret hvordan vi ser filmer og serier, er Videocations learning-on-demand fremtidens måte å lære på. Med over 330 kurs fra over 125 av Norges ledende eksperter kan du ta alle kurs innen temaer som er nyttige for deg eller din bedrift.

2. Blandet læring

Kombiner digitale kurs med fysiske samlinger for å øke læringsutbyttet. Hver og en ser kurset i en hektisk hverdag, for så å komme sammen til grupperefleksjon. Dette er på mange måter blitt gullstandarden for utvikling av nye ferdigheter i næringslivet og det er enkelt å gjennomføre internt. En bedrift som praktiserer dette er Opinion, som i 2023 vant prisen som “Årets lærende bedrift”.

3. Kompetanseprogram

Videocation bistår mange bedrifter med å strukturere større program innen ledelse, bærekraft, digitalisering, salg og kundeutvikling. Her setter selskapet sammen flere kurs til et pensum som skal gå over 3-6 måneder. Igjen praktiseres “blandet læring” med fokus på hvordan bedriften og deltagerne kan ta i bruk kunnskapen i sin virksomhet. Her bistår også mange av Videocations ledende eksperter i opplæringen basert på bedriftens behov.

KOMPETANSEPROGRAM: Videocation bistår mange bedrifter med å strukturere tilpassede kompetanseprogram innen ledelse, bærekraft, digitalisering, salg og kundeutvikling. Illustrasjon: Videocation.
KOMPETANSEPROGRAM: Videocation bistår mange bedrifter med å strukturere tilpassede kompetanseprogram innen ledelse, bærekraft, digitalisering, salg og kundeutvikling. Illustrasjon: Videocation.

Høy etterspørsel etter kurs i AI-verktøy

Det er liten grunn til å lage en bedre skrivemaskin når PCen kommer. Mange av Videocations kunder har forstått at AI kommer til å påvirke fremtidens næringsliv, og tar høyde for dette i opplæringen av sine ansatte.

- Kunstig intelligens (AI) er et felt som utvikler seg svært raskt, og vi opplever ekstrem vekst i kurs om AI på plattformen. Her er vi blant annet posisjoner med ledende eksperter som Inga Strümke, Camilla Hager og Andreas Falch Pettersen.

- Vi har også lansert egne AI-nyheter i sosiale medier sammen med NTNUs AI lab under merkevaren “Ukens Aiki”. Disse nyhetene er også samlet opp og gjort tilgjengelig for Videocations kunder, sier Steinar Muggerud.