Logo

Gjør suksess med nytt format for utviklingssamtaler

Læring og utvikling er et viktig fokusområde for TV 2. Derfor benytter avdeling for operativ publisering Videocation aktivt i sine utviklingssamtaler.

TAR KURS: - De fleste likte å ta kurs før utviklingssamtalen. Medarbeiderne forstår konteksten av samtalen bedre, og jeg opplevde at samtalene ble mer reflekterende, forteller Hege Marie Kallestad i TV2. Foto: Magne Sandnes.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Med en tydelig plan har avdeling for operativ publisering i TV 2 satt utviklingssamtaler i system med Videocation.

- Utviklingssamtaler kan ofte gå litt trått når man følger oppsatte skjema for samtalen, men med kurs fra Videocation har vi fått samtalene over i et mer engasjerende og produktivt spor, sier Hege Marie Kallestad.

Hun er leder for operativ publisering i TV 2 med ansvar for en avdeling med 60 ansatte. Kallestad har vært en aktiv bruker av Videocation siden TV 2s medarbeidere fikk tilgang til kompetanseplattformen for to år siden.

- Jeg liker å ta i bruk ny teknologi og jeg elsker læring og utvikling samt å finne nye måter å drive utvikling av våre medarbeidere.

- Med Videocation har vi fått  et godt verktøy som supplement til den interne læringen i organisasjonen. Plattformen gir oss rett og slett enkel tilgang til ny kompetanse veldig raskt, sier TV 2-lederen.

NYHETSPULS: Hege Marie Kallestad og kollega John-Aksel Haukanes jobber i avdeling for operativ publisering i TV2 med til sammen 60 ansatte. Foto: Magne Sandnes.
NYHETSPULS: Hege Marie Kallestad og kollega John-Aksel Haukanes jobber i avdeling for operativ publisering i TV2 med til sammen 60 ansatte. Foto: Magne Sandnes.

Fikk idé etter Videocation-kurs

Kallestad har gjennomført en rekke kurs på Videocation, og da hun tok kurset “Er du bevisst din egen kompetanse” med Jon Fredrik Alfsen fikk hun en ny idé.

- Kurset fikk meg til å reflektere over egen kompetanse, og gjorde meg bevisst på egne styrker og forbedringsområder i en arbeidssituasjon. Jeg tenkte at kurset var veldig relevant å benytte i forbindelse med utviklingssamtaler, sier TV 2-lederen.

Alle i avdelingen fikk derfor beskjed om å ta kurset før utviklingssamtalen ble gjennomført.

- Ansatte i TV 2 er i kontinuerlig læring og utviklingsmodus. Vi trenger derfor nysgjerrige medarbeidere som føler seg trygg og som vil videreutvikle seg gjennom kontinuerlige endringer, sier Kallestad.

Før utviklingssamtalen fikk medarbeiderne også en liste med spørsmål som de måtte svare på:

• Hva er dine styrker i samarbeid med andre?
• Hva motiverer deg i samarbeid med andre?
• Hva er det som irriterer deg i samarbeid med andre?
• Hva tenker du at du kan utvikle og jobbe med fordelaktig i samarbeid med andre?
• Hva er nøkkelen til din motivasjon?

De ble også nødt til å tenke gjennom:


• Hva har du levert det siste året, og hvordan har du levert?
• Er du fornøyd med egen prestasjon?
• Hva er du spesielt godt fornøyd med?
• Hva er dine overordnede tanker om hva du skal oppnå i året som kommer?
• Hva skal du fokusere på å utvikle for å jobbe enda bedre og smartere i stillingen du har i dag?
• Hvordan tenker du at eventuelle hull skal tettes?

Ønsker å utvikle kompetansen til sine medarbeidere

Kallestad har fått positive tilbakemeldinger på det nye formatet.

- De fleste likte å ta kurs før utviklingssamtalen. Medarbeiderne forstår konteksten av samtalen bedre, og jeg opplevde at samtalene ble mer reflekterende. Det gir bedre forståelse av egen verdi i større grad enn tidligere.

- Det er ofte vanskelig for medarbeiderne å sette ord på hva de faktisk kan og er gode til, men dette kan man trene på, så lenge vi tør å snakke om det, sier hun.

TV 2-lederen mener mange virksomheter i dag fokuserer for mye på å hente inn nye folk med en annen kompetanse, i stedet for å drive strategisk kompetanseutvikling av medarbeidere man allerede har ansatt. 

Kallestad forteller at det er viktig å ha fokus på begge deler.

- Dette er noe man må jobbe med kontinuerlig og ha gode planer for, slik at kompetansebehovet ikke plutselig dukker opp som en overraskelse. I vårt norske arbeidsliv har vi for lite ressurser til å håndtere fremtidens utfordringer. Da må alle få muligheten til å bidra, sier hun.

ENDRINGSVILLIGE: Kallestad mener at kompetanseverktøy som Videocation gjør TV 2 til en mer robust og endringsvillig organisasjon. Her sammen med TV2-kollegene Geir Kindem og Lena Synnevåg. Foto: Thor Brødreskift
ENDRINGSVILLIGE: Kallestad mener at kompetanseverktøy som Videocation gjør TV 2 til en mer robust og endringsvillig organisasjon. Her sammen med TV2-kollegene Geir Kindem og Lena Synnevåg. Foto: Thor Brødreskift

Skaper ansatte som er positive til endring

Kallestad mener Videocation er godt tilpasset fremtidens behov for ansatte i næringslivet.

- Videocation gir alle i organisasjonen basisferdigheter som gjør oss raske og fleksible som organisasjon, sier hun.

Kallestad nevner blant annet Videocations satsing på AI-kurs.

- Da ChatGPT begynte å ta av ga jeg alle beskjed om å gå inn på Videocation og ta kurset til Andreas Falch Pettersen. Det ga oss mye raskere fremdrift fordi alle forstod hva ChatGPT er og hvorfor det er viktig, sier hun.

Kallestad mener at kompetanseverktøy som Videocation gjør TV 2 til en mer robust og endringsvillig organisasjon.

- Systematisk kompetanseutvikling gir veldig gode resultater. Det handler om å skape en kultur for læring og samarbeid, som igjen skaper psykologisk trygghet og medarbeidere som omfavner endring. Her bidrar Videocation på en positiv måte, sier Hege Marie Kallestad.