Logo

Her er de nominerte til “Årets lærende bedrift”

Systematisk læring gir gode resultater for norske bedrifter. Men noen er flinkere enn andre. Her er de nominerte til prisen “Årets lærende bedrift”. 

Her er de nominerte til “Årets lærende bedrift”
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

- Det er utrolig gøy å bli nominert til “Årets lærende bedrift” av en anerkjent aktør som Videocation. Dette gir motivasjon videre for å løfte kompetansen til alle i TV 2, sier leder for organisasjonsutvikling og kultur i TV 2, Sissel Sundby.

Sundby og TV 2 er en av fem bedrifter nominert til prisen “Årets lærende bedrift”. Prisen deles ut av Videocation til en bedrift som ser på kompetanse som avgjørende for å lykkes med endring og utvikling.

De andre nominerte til den gjeve prisen er Opinion, Rejlers, Arkivverket og Sparebank 1 SR-Bank.

Setter læring i system

TV 2 er nominert fordi de har gitt ansatte tilgang til verktøy som gjør det lett å lære nye ferdigheter, og satt læring av strategisk viktige temaer i system.

Sundby mener nominasjonen er en anerkjennelse av TV 2s satsing på systematisk læring.

- Kompetanseutvikling er viktig for TV 2. Det handler om å tiltrekke seg og holde på dyktige mennesker. Det er krevende å bli en lærende organisasjon. Vi har så vidt begynt på den reisen, men opplever at vi har kommet lang vei på kort tid, sier Sundby.

Gjennom Videocation har TV 2 tilgang til hundrevis av digitale kurs kombinert med rådgivning og prosjektledelse for å lykkes med effektiv kompetanseutvikling. Dette har gode resultater for TV-kanalen.

Sundby løfter frem to forhold som avgjørende for at TV-kanalen lykkes med læring.

- En nøkkelfaktor er at flere ledere har tatt eierskap til prosjektet. Det er viktig for å drive god kompetanseutvikling i avdelingene. I tillegg har vi et godt samarbeid med de tillitsvalgte, som er positivt innstilt til at medlemmene får mulighet til å utvikle seg, sier hun.

Satser på blandet læring

TV 2 har blant annet satt utvikling av sine ferskeste ledere i system med hjelp av såkalt blandet læring. Dette er en måte å lære på som kombinerer fysiske samlinger med digitale kurs for bedre læringsutbytte.

- Blandet læring er et konsept som fungerer veldig bra. Vi setter opp tilpassede kurs digitalt og kombinerer det med samlinger, oppgaver og praktisk ledertrening. Hittil har cirka 40 ledere gjennomført dette programmet i TV 2, sier hun.

De nominerte bedriftene er veldig forskjellige, men har alle en ting til felles: De har satt læring i system for å utvikle både bedriften og sine ansatte.

Her er de øvrige nominerte til “Årets lærende bedrift”:

Opinion

Begrunnelse:
“Opinions ansatte er blant de flinkeste i klassen til å bruke digital kompetanseutvikling. De har en tydelig plan for læring internt, og har utvevnt en dedikert person med ansvar for å sette opp spillelister og motivere de ansatte til å ta kurs. Læring er forankret i ledergruppen slik at hver enkelt leder kan følge opp sin avdeling. Opinion arrangerer også faglunsjer internt der kolleger deler kunnskap om aktuelle temaer og kombinerer dette med med digitale kurs for et best mulig læringsutbytte.”

Arkivverket

Begrunnelse:
"Arkivverket arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og er nysgjerrige når det kommer til å tilpasse digital læring til egen organisasjon, arbeidsform og hverdag. De arbeider hele tiden med planer for hvordan de kan integerere digital læring i flere deler av organisasjonen."

Sparebank 1 SR-Bank

Begrunnelse:
"Sparebank 1 SR-Bank gjennomførte en strukturert læringspilot for å utvikle kompetanse innenfor flere strategiske områder. Dette ble godt tatt i mot og de har siden jobbet med å integerere digital kompetanseutvikling i større deler av organisasjonen. Med et godt initiativ på bærekraftsarbeidet jobber de med strategisk viktige temaer og bidrar til å løfte kompetansen til mange på kort tid."

Rejlers

Begrunnelse:
"Med slagordet "Home of the learning minds" har Rejlers de de siste årene jobbet systematisk for å bli en mer lærende organisasjon. Selskapet har blant annet utviklet et lederprogram kalt "Lederskolen", hvor Rejlers kombinerer kurs på Videocation med felles samling én gang i måneden. Dette er beste praksis i blandet læring. Og Rejlers gir seg ikke der, det neste som skal settes i system er Rejlers trainees eller NextGen som det kalles, og onboarding av nye ansatte."

-
Er forbilder for andre bedrifter

Daglig leder Marius Olsen i Videocation mener norske bedrifter har mye å lære av TV 2, Opinion, Arkivverket, Rejlers og Sparebank 1 SR-Bank.

– Det er inspirerende å se hvordan disse virksomhetene jobber med kompetanseutvikling. De er forbilder for andre som ønsker å lykkes med læring, sier Olsen.

Han peker på tre utfordringer som går igjen for de fleste bedrifter når det kommer til læring:

  1. Tid.
    Det er vanskelig å prioritere læring i en travel arbeidshverdag.
  2. Læringskultur.
    Læring i jobbsammenheng er kulturelt betinget. Det må skapes læringskultur, struktur og forankres som en viktig strategisk prioritet.
  3. Glemselskurven.
    Ny kunnskap glemmes fort, men med jevnlig repetisjon kan man løfte glemselskurven betydelig. Hjernen din husker 40 prosent mer ved repetisjon.

- I Videocation hjelper vi våre kunder med å løse disse tre utfordringene ved å legge en god plan for kompetanseutvikling sammen med ledelsen. Det er motiverende å se hvor gode resultater dette skaper allerede etter kort tid, sier Marius Olsen.