Logo

Indre motivasjon - hvor kommer det fra?

Indre motivasjon er essensielt for å få ting gjort. Sidsel Winther Storaas er ekspert på selvledelse. Hun mener indre motivasjon handler om å finne arbeidsoppgaver du brenner for. 

Indre motivasjon - hvor kommer det fra?
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Mange kjenner på mangel på motivasjon, og gir det navn som “dørsstokkmila” og prokrastrinering. Vi orker ikke å gjøre det vi har lovet oss selv, familie, venner eller kollegene på jobb.

- Motivasjon kommer av det latinske ordet movere – som betyr å bevege! Vi skal altså sette oss selv i bevegelse når vi kjenner motivasjon, sier Sidsel Winther Storaas.

Hun var Videocations mest populære ekspert i 2021, og har blant annet spilt inn et eget kurs i selvledelse.

Storaas har lang erfaring som leder fra blant annet Aker BP og Equinor. Hun forteller at vi gjerne skiller mellom indre motivasjon og ytre motivasjon, samt grad av selvbestemmelse.

Hva er indre motivasjon?

Den beste motivasjonen kommer innenfra. Det er en indre drivkraft. Indre motivasjon er en handling som du gjennomfører fordi du ønsker det selv, fordi det gir deg glede.

- Du gjennomfører en arbeidsoppgave fordi du synes oppgaven er givende, morsom eller interessant. Hvis du liker arbeidsoppgavene på jobben, så er du trolig indre motivert, og du trenger ingen form for ekstra belønning for å gjøre noe ekstra.

- De med indre motivasjon presterer ofte godt i arbeidslivet, og de har det bedre med seg selv, forteller Storaas.

Hva er ytre motivasjon?

«Ren, selvbestemt, indre motivasjon» er det vi alle søker, men som er ganske sjelden og vanskelig å få til – særlig om du er leder og skal motivere andre.

- Da må vi bruke andre måter – som er ytre motivasjon og mindre selvbestemt - men som likevel fungerer. Som at du gjør dette for «teamet», for selskapet, for alles beste, selv om du personlig ikke har så lyst, sier Winther Storaas.

Hvis ikke motivasjonen kommer innenfra, så må motivasjonen hentes utenfra for at du skal prestere.

- Tenk på Tone Damlie på siste sesong av Kompani Lauritzen. Så lenge hun var på et team og de ville tape på at hun trakk seg, orket hun å fortsette. Det øyeblikket det kun var henne selv det gikk utover, så trakk hun seg umiddelbart, sier Winther Storaas

Her er det lagfølelsen som spiller inn. Ytre motivasjon, til en viss grad kontrollert, ikke selvbestemt, men Damlie fortsetter. Helt til «team-faktoren» forsvinner. Da er også all motivasjon borte.

- Slik påvirkning kalles for ytre motivasjon. Ytre motivasjon er incentiver som skal legge til rette for at du gjennomfører en arbeidsoppgave, et prosjekt eller lignende.

- Eksempler på ytre motivasjon kan være en saftig salgsbonus, men også frykt for sosiale sanksjoner, skyld, skam eller frykt for manglende måloppnåelse.

- Det kan ofte føles mer som en forpliktelse enn en aktivitet som vil gi deg arbeidsglede, sier hun. Det er noen andre som bestemmer for deg og kontrollerer at du gjør “jobben”, forklarer Winther Storaas.

Autonom motivasjon og kontrollert motivasjon

Forskning på selvbestemmelsesteori og arbeidsmotivasjon viser at ledere må være bevisste på forskjellen mellom autonom motivasjon og kontrollert motivasjon.

- Den indre motivasjonen er av natur autonom - altså selvbestemt og frivillig. Når folk engasjerer seg i en aktivitet fordi de synes det er interessant, gjør de aktiviteten helt frivillig. De jobber rett og slett fordi de synes det er gøy!

- I kontrast til dette finner vi kontrollert motivasjon. Kontrollert motivasjon er handlinger med en følelse av press, en følelse av å måtte engasjere seg i aktivitetene. Forskningen viser at indre motivasjon og autonom motivasjon fungerer best, sier Storaas.

Blir motiverte av spennende arbeidsoppgaver

Storaas viser til Fredrick Herzberg, som var en berømt forsker og psykolog innen motivasjon.

- Han skrev at som leder må du glemme ros, glemme straff, glemme penger. Du må gjøre arbeidsoppgavene mer interessante.

- Og det er her nøkkelen ligger. Arbeidstakere motiveres ikke av belønning eller straff, men av om det de gjør er interessant og spennende. Og om du involverer teamet, vil de kjenne på at det er større grad av selvbestemmelse.

- Det handler altså om å finne noe dere i fellesskap brenner for, ønsker å gjøre og synes er gøy å lykkes med, sier hun.

Den sterkeste ytre motivatoren er «identitet» - at vi identifiserer oss med rollen eller stillingen eller jobben vår. Det er det vi «er».

Hvordan legge til rette for indre motivasjon?

Så hva kan ledere gjøre for å motivere sine ansatte? Holder det å skape og formidle en overbevisende visjon?

- En visjon er en affektiv motivasjon. Hva betyr det? Affekt er en sterk følelse av noe. Det er en umiddelbar, følelsesmessig reaksjon. Vi gjør det uten å tenke, helt følelsesstyrt og uten nøye overveielse eller vurdering av konsekvensene.

- Indre motivasjon handler om å få inspirasjon til å handle. Dermed blir visjonen noe som trigger oss følelsesmessig til å handle! Men MÅ du skape din egen visjon? Nei, på ingen måte.

- Det viser seg at det er svært få mennesker som faktisk er visjonære. Det er kanskje 2-3 prosent av oss som har en evne til å skape visjoner andre lokkes med på. Det vi må gjøre er å finne en visjon, gjerne skapt av noen andre, som vi også tror på.

- Da kan det starte en flamme i oss der vi tenker JA! Dette vil jeg også! Jeg vil dedikere mitt liv til dette. Denne flammen vil være energien som driver deg fremover, som setter deg i bevegelse og som motiverer deg, sier Storaas.

Hva er det som IKKE motiverer?

Det snakkes mye om hva som skaper indre motivasjon, og hvilke grep som motiverer på arbeidsplassen.

Samtidig er det smart å være bevisst på hva som IKKE motiverer.

- Det som ikke treffer oss følelsesmessig har en tendens til IKKE å engasjere oss. Det gjør at vi ikke bryr oss om arbeidsoppgavene.

- Du kjenner deg kanskje igjen i å se kaldt og logisk på en oppgave og vite at du BØR gjøre det, men så er det så mange andre ting du synes er mer viktig. Det kan være at du synes det ikke er rett for deg, ut fra ditt selvbilde.

- Ofte skjer det når vi blir bedt om å gjøre oppgaver vi selv synes vi er for gode til. Eller motsatt, at vi helt mangler selvtillit eller kompetanse, sier hun.

- Hva får jeg igjen for det? Hva skal jeg bruke det til? Hva er fordelene for meg?

- Om dette er tanker eller spørsmål du sitter med, er du ikke blitt inspirert, du har ikke blitt truffet i hjertet, og den indre motivasjonen er søkk borte, påpeker leder-eksperten.

Motivasjonsteknikker for bedre prestasjoner

Men er det mulig å motivere seg til å gjøre kjedelige jobber?

- Absolutt! Det er nemlig ikke slik at ALT vi gjør har en indre flamme og en visjon. Men kanskje vi kan koble det til en motiverende faktor likevel, slik at vi ser verdien i det vi gjør.

- Motivasjon handler ikke om belønning og straff, men det er en sannhet med modifikasjoner. Vi kan faktisk motiveres kortvarig av ytre krefter som straff og belønning.

- Så om du står overfor en kjedelig oppgave, kan du lure deg selv og si “nå skal jeg gjøre dette, så går jeg ned i kaffebaren og kjøper en stor, varm og god dobbel mokka!”.

- Skap en god belønning for deg selv, kortsiktig, som du gir deg selv i gave når den kjedelige jobben er gjort. Det fungerer overraskende bra.

- Men i lengden handler motivasjon først og fremst om å finne noe du brenner for, noe som gir deg en indre drivkraft. Arbeidsoppgaver som får flammen din til å brenne enda sterkere, avslutter Sidsel Winther Storaas.