Logo

Rejlers satser på blandet læring med Videocation

Med visjonen “Home of the learning minds” satser Rejlers stort på kompetanseutvikling. Nå utvider de avtalen med Videocation for å satse enda bredere på digitale kurs og blandet læring.

FORNØYD: - Videocation er et genialt produkt fordi våre medarbeidere kan ta kurs når det passer best for den enkelte. Det er godt tilpasset et konsulentselskap som vårt, sier HR-direktør Helge Finanger i Rejlers - som nå utvider avtalen med Videocation. Foto: Rejlers/Videocation.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Bruker blandet læring i lederutviklingen!

I møterommet på hovedkontoret til Rejlers Norge står det skrevet “Home of the learning minds” på veggen. For kompetanseutvikling er en verdi som Rejlers setter svært høyt.

- Vi selger kompetanse. Da er det viktig at vi legger til rette for at våre medarbeidere lærer og utvikler seg på jobb, sier HR-direktør Helge Finanger i Rejlers.

Han forteller at selskapet skal være best på læring ved å forstå kundenes virksomheter og utfordringer.

- Vi jobber kontinuerlig for å nå dette målet. Rejlers skal være en arbeidsplass med kultur for læring og kunnskapsdeling, sier Finanger.

Bruker Videocation til blandet læring

Rejlers er en av landets største rådgivingsmiljøer innen de tekniske fag med ti kontorer og cirka 200 medarbeidere i Norge. I tillegg har selskapet 2750 ansatte fordelt på virksomheter i Sverige, Finland, Norge og Abu Dhabi.

Rejlers i Norge har de siste årene jobbet systematisk for å bli en mer lærende organisasjon. De har blant annet utviklet et eget lederprogram kalt “Lederskolen”, hvor Rejlers har inngått et samarbeid med Videocation om såkalt blandet læring.

Blandet læring gjør det mulig å kombinere fysiske samlinger med digitale kurs for bedre læringsutbytte. Det er et konsept som har fungert veldig bra.

- Vi har kontorer fra Lyngdal i sør til Hamar i nord, og Videocation er en rimelig og effektiv måte å kurse ansatte i forskjellige deler av landet. Det er også et bærekraftig alternativ fordi vi ikke trenger transport for å ta kursene fysisk, forteller han.

VIKTIGE VERDIER: I møterommet på hovedkontoret til Rejlers Norge står det skrevet “Home of the learning minds” på veggen. Foto: Rejlers.
VIKTIGE VERDIER: I møterommet på hovedkontoret til Rejlers Norge står det skrevet “Home of the learning minds” på veggen. Foto: Rejlers.

Bruker digitale kurs i forretningsutviklingen

Rejlers har skreddersydd et eget læringsløp som kombinerer kurs på Videocation med fysiske ledersamlinger for 25 personer. “Lederskolen” møtes til seks månedlige samlinger i løpet av høsten. Før hver samling må alle ta samme kurs på Videocation.

- I møtene får noen i oppgave å presentere hva de har lært. Deretter diskuterer vi i fellesskap hvordan Rejlers kan bruke det vi har lært i praksis. For oss har blandet læring fungert veldig bra, sier Finanger.

Han nevner sitt eget fagfelt HR som et eksempel.

- Jeg ble selv inspirert av kurset “Medarbeidersamtalen 2.0” med Rune Semundseth på Videocation. Her er læringspunktet at ikke alle medarbeidere er like, og at innholdet i medarbeidersamtalen bør tilpasses hvor du er i karrieren.

- Derfor valgte Rejlers å endre prosessen for medarbeidersamtalene. Nå ønsker vi at leder og medarbeider blir enig om hvilke spørsmål som skal tas opp på forhånd, slik at samtalen blir bedre tilpasset hver enkelt medarbeider, sier Finanger.

Utvider samarbeidet med Videocation

Finanger mener Videocation er et godt eksempel på at det går an å presentere kunnskap på en annen måte enn mellom to permer.

- Videocation er et genialt produkt fordi våre medarbeidere kan ta kurs når det passer best for den enkelte. Det er godt tilpasset et konsulentselskap som vårt fordi det er så fleksibelt, sier Finanger.

Nå utvider Rejlers avtalen med Videocation for å satse enda bredere på digitale kurs og blandet læring.

- Videocation fungerer veldig bra, og derfor utvider vi samarbeidet til også å omfatte vårt trainee-program “NextGen.”, sier Finanger.

Her er planen å opprette et såkalt internt akademi hvor Rejlers kandidater kan gjennomføre kurs og ta nødvendige sertifiseringer. Det er også planlagt innspilling av egne onboarding-kurs for Rejlers i Videocations studio i Oslo, slik at kandidatene får en komplett opplæringspakke tilpasset virksomhetens behov.

Finanger forteller at Videocation er blitt en viktig samarbeidspartner for Rejlers.

- Vi ser på Videocation som en etablert del av vår kompetanseutvikling. Med Videocation har vi tilgang til 250 kurs med mange dyktige eksperter. Plattformen er fleksibel, og vi kan spille inn egne kurs. Rejlers er veldig fornøyde med Videocation, sier HR-direktør Helge Finanger.