Logo

Seks gode tips til en effektiv bærekraftstrategi

Alle bedrifter trenger en bærekraftstrategi. Og den er enklere å lage enn du tror. Her er seks gode tips til en effektiv bærekraftstrategi i 2023.

BÆREKRAFTSTRATEGI: Mette Fossum er Videocations ekspert på bærekraft. Hun gir deg seks gode tips til en effektiv bærekraftstrategi i 2023. Foto: Sustainability.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

En bærekraftstrategi angir retningen for selskapet i bærekraftsarbeidet.

Strategien setter kursen frem i tid og forteller om hvordan selskapet blir rammet av og påvirker miljømessige, sosiale og finansielle forhold.

– En bærekraftstrategi viser at selskapet anerkjenner at de har et fotavtrykk, og tar miljø og sosial bærekraft på alvor, sier Mette Fossum.

Hun er seniorrådgiver i Sustainability, og Videocations ekspert på bærekraft. Fossum mener en bærekraftstrategi viser ansatte og markedet at bedriften påvirker verden på en positiv måte.

– Det kan alle bedrifter gjøre. Uansett om du er et lite eller et stort selskap, sier hun.

Her er Videocations kurs i bærekraft.

Derfor er bærekraftstrategi viktig

Fossum mener selskaper som ikke tar bærekraft på alvor ikke forstår tiden vi lever i.

– En bærekraftstrategi omfatter dimensjonene miljø og klima, sosiale forhold samt styringen av et selskap. Det er en kartlegging av trusler og muligheter for selskapet. Det er vanskelig å drive god business uten en god bærekraftstrategi, sier hun.

Er det vanskelig å lage en bærekraftstrategi?

– Det behøver ikke være det. Med god veiledning er dette en jobb som er morsom og engasjerende for mange i virksomheten.

– Hva påvirker oss? Og hva kan vi påvirke som selskap? Denne vesentlighetsanalysen er kort fortalt bærebjelken i en god bærekraftstrategi.

Næringslivet er engasjert i bærekraft

Videocation opplever stor etterspørsel fra ledere som ønsker å utvikle sine ansatte innen bærekraft. Den samme trenden ser Mette Fossum.

– Mitt inntrykk er at norsk næringsliv er langt framme når det gjelder bevissthet og engasjement, men de er fortsatt usikre på hvordan de skal strukturere opp bærekraftsarbeidet.

Hva er bedriftene mest opptatt av?

– Det er først og fremst alle kravene de må forholde seg til og hva som er relevant for deres bedrift. De kommer til oss fordi flere av deres interessenter – slik som banker og finansinstitusjoner – ber om dokumentasjon på deres bærekraftsarbeid.

– Det er fortsatt slik at selskapene forbinder ordet bærekraft med klima og miljø, men stadig flere selskaper snakker også om sosial bærekraft. Mange bedrifter forstår nå at dette er et bredt og viktig fagfelt, sier Fossum.

Seks enkle tips til en god strategi


Her er Mette Fossums seks tips til en effektiv bærekraftstrategi i 2023:

1. Gjør en grundig jobb på forhånd

Alt blir enklere hvis du jobber grundig med bærekraftstrategien. Begynn med en vesentlighetsanalyse:

Finn ut av hva som er de viktigste bærekraftstemaene for virksomheten din gjennom en vesentlighetsanalyse. Dette innebærer også å kartlegge hva interessentene dine er opptatt av

2. Hva er viktig for bedriften?

Prioriter hvilke bærekraftstemaer dere skal ha mest fokus på – og sett klare ambisjoner og konkrete, kvantifiserbare mål

3. Sett konkrete tiltak

Sett tiltak til målene, og en frist for når man skal ferdigstille. Og ikke minst; sett en ansvarlig person på oppgaven. Skriv det ned.

4. Få kolleger, ledelsen og eierne med på laget

Forankring og involvering er essensielt. Lag gjerne bærekraftstrategien i fellesskap. Da blir det så mye lettere å levere på bærekraftsmålene.

5. Rapporter åpent og ærlig internt og eksternt

Vær ærlig og åpen! Har dere ikke fått gjort alt dere skal, eller har en negativ påvirkning på klima og miljø, så ikke forsøk å forklare det bort. Det legges merke til uansett. Åpenhet er et eget tema innen bærekraft og vil angi graden av troverdighet hos et selskap.

6. Ta med bærekraft i selskapets historiefortelling

Når selskapet leverer på sine bærekraftsmål i praksis, er det også lettere å kommunisere.

Anbefaler tydelige mål og god måling

Det er viktig å sette seg tydelige mål (KPI) samt legge en plan for hvordan målene i bærekraftstrategien skal nås.

– Man bør også gjøre en risikovurdering av målene – det vil si gjøre en vurdering av hva vi er usikre på når det gjelder måloppnåelse. Jeg anbefaler også å sette opp en tydelig tiltaksplan med ansvarlige personer og tidsfrister for innlevering.

– Du som jobber med bærekraft gjør en svært viktig jobb! Du forbereder virksomheten din til en framtid med harde krav og høye forventninger – og du kan være med på å skape store verdier. Det er lønnsomt å investere i et skikkelig bærekraftsarbeid, sier Mette Fossum.