Logo

Slik får du bedre psykososialt arbeidsmiljø på jobb

Dårlig psykososialt arbeidsmiljø er en større risikofaktor for muskel-og skjelettplager enn de fysiske arbeidsmiljøfaktorene. Det forteller Videocation-ekspert Katrine Torskog. 

- Et godt arbeidsmiljø er avhengig av hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr mer motiverte og produktive medarbeidere, sier Videocation-ekspert Katrine Arntzen Torskog. Foto: Life Improvement.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Muskel-og skjelettplager påvirkes i stor grad av arbeidsmiljøet. Et godt psykososialt arbeidsmiljø er derfor nøkkelen til lavere sykefravær og mer lønnsomme bedrifter.

Forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at de største helseutfordringene i Norge målt i omfang og kostnader er muskel- og skjelettplager samt psykiske plager.

88,6 milliarder kroner koster dette i uføretrygd og sykefravær hvert år. Det er derfor store summer å spare på et godt psykososialt arbeidsmiljø.

- Forebygging koster mye penger for bedriftene, men det er mye dyrere å la være, sier Katrine Torskog.

Hun er daglig leder i Life Improvement, som bistår bedrifter og organisasjoner med å skape robuste og helsefremmende arbeidsmiljøer.

Torskog gjør også stor suksess med kurset “Bli mer lønnsom med et inkluderende arbeidsmiljø“ på Videocation.

- Et godt arbeidsmiljø er avhengig av hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr mer motiverte og produktive medarbeidere, og lavere sykefravær, sier Torskog. Med andre ord; det er lønnsomt.

Hvordan skape et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Forskning fra STAMI viser at det er en sammenheng mellom psykososialt arbeidsmiljø og helseplager, som psykiske plager og muskel- og skjelettlidelser. Men hvorfor?

- Vi påvirkes av det som skjer med oss og rundt oss, også på jobb. Det å ikke ha det bra på jobb kan ofte kjennes i kroppen. Det kan føre til økt stress, dårligere søvn, konsentrasjonsproblemer eller forsterke smerter. Ved å sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø, kan man redusere konsekvensene disse plagene kan ha, som sykefravær, sier Torskog.

I Life Improvement har Torskog fokus på verdien av å være i forkant.

- Hvis vi begynner å bygge tak når det begynner å regne, ja da blir vi garantert våte. Derfor er det viktig å jobbe forebyggende for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Torskog har fem tips til hvordan bedrifter kan jobbe bedre:

  • Skap en grunnleggende god relasjon til dine medarbeidere
  • Vær til stede og vis interesse for de ansatte
  • Tør å spørre og lytt til den ansattes opplevelse
  • Still tydelige krav og forventninger, men ta hensyn til den enkeltes ressurser og forutsetninger til å imøtekomme kravene
  • Du må bry deg om folkene dine!

- Å jobbe med å skape et godt arbeidsmiljø må gjennomsyre alt man gjør og tas med allerede i planleggingen og organiseringen av arbeidet. Det er lønnsomt å være i forkant, mener hun.

ENGASJERTE: Linda Hannevold Holt og Katrine Arntzen Torskog brenner begge for å skape et godt arbeidsmiljø. De jobber sammen i Life Improvement og er begge ekspert på Videocation. Foto: Life Improvement.
ENGASJERTE: Linda Hannevold Holt og Katrine Arntzen Torskog brenner begge for å skape et godt arbeidsmiljø. De jobber sammen i Life Improvement og er begge ekspert på Videocation. Foto: Life Improvement.

Life Improvement har også utviklet et verktøy for å forebygge unødvendig sykefravær. Verktøyet heter «ByggRygg - med jobben i ryggen».

Dette er et digitalt verktøy for alle ansatte, lett tilgjengelig uavhengig av fysisk arbeidssted. Ved å få informasjon og økt kunnskap settes ledere og medarbeidere i stand til å håndtere helseplager. Mange bedrifter ser viktigheten av å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet, men er usikre på hvordan man gjør det i praksis.

“ByggRygg - med jobben i ryggen” inneholder praktiske og konkrete tips som man kan bruke i arbeidshverdagen for å få dette til.

Leder spiller viktig rolle for et godt arbeidsmiljø

Torskog mener arbeidsgiver har mye å tjene på å skape et grunnleggende godt forhold til sine ansatte.

- Det å vise at du bryr deg om dine folk er kanskje det viktigste grepet du kan ta som arbeidsgiver. Det fører til at ansatte føler seg sett, det gir bedre psykisk helse og mindre sykefravær på grunn av helseplager som muskel- og skjelettplager.

Det er helt normalt at det butter imot for de fleste en gang i blant. Hele 82 prosent av ansatte i bygg- og anleggsbransjen har hatt helseplager den siste måneden.

- Som leder er det derfor utrolig viktig å spørre de ansatte om hvordan de har det - og være genuint interessert i svaret, sier arbeidsmiljø-eksperten.

Krav og kontroll er sterkt knyttet til sykefravær. Hvis kravene ikke støttes opp med ressurser til gjennomføring, er veien kort til et dårlig psykososialt arbeidsmiljø.

- Leder må derfor være tett på sine ansatte, og gjøre justeringer før et negativt arbeidsmiljø får for store konsekvenser for de ansatte. En leder må forstå, støtte og legge til rette for de ansatte, sier hun.

BYGG RYGG: Katrine er også en ettertraktet foredragsholder om muskel- og skjelettplager. Foto: Life Improvement.
BYGG RYGG: Katrine er også en ettertraktet foredragsholder om muskel- og skjelettplager. Foto: Life Improvement.

Gode kollegaer viktig for din psykiske helse

Jobben skal være et bra sted å være, også når man sliter. Men det er ikke bare ledere som kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Det er ikke uvanlig at utfordringer i privatlivet også får konsekvenser på jobb. Da er det gull verdt med gode kollegaer som kan støtte deg hvis du har det vanskelig. Et klapp på skulderen eller “hyggelig å se deg” har stor verdi.

- En god kollega kan også bidra til lavere sykefravær. Hvis du bryr deg om dine kollegaer, så kan det være en buffer for de negative konsekvensene helseplager eller høyt arbeidspress kan gi. Anerkjennelse fra leder er viktig, men et godt forhold til kollegaer er minst like viktig, sier Katrine Torskog.