Logo

Slik takler du drittsekker på jobben

Hva gjør du om du har en drittsekk eller en destruktiv leder på jobb? Slik takler du drittsekker på jobben.

Slik takler du drittsekker på jobben
Steinar Muggerud

Steinar Muggerud

Hva gjør du om du har en drittsekk eller en destruktiv leder på jobb?

Vi møter drittsekker i ulike former stadig vekk, og de har sine måter å trykke på visse knapper som skaper negative reaksjoner hos oss. De kan for eksempel komme med personlige fornærmelser – som «er du dum, eller?» – altså at de går på person fremfor sak.

De kan også komme med uhøflige avbrytelser – som når du legger frem gode resultater, og kollegaen din avbryter deg midt i en setning, for så å overta hele scenen og stjele all oppmerksomheten. Drittsekkene vil sette deg ut av spill, og de har mange knep de bruker for å gjøre det.

Noen bruker kanskje hersketeknikker, som usynliggjøring eller latterliggjøring. Andre går mer indirekte til verks ved å gi deg “komplimenter”: «Du som er så rask til bens, kan du hente kaffe?» eller «du som skriver så pent kan kanskje ta referatet?». Du blir pålagt kjedelige oppgaver under dekke av et kompliment.

Vi kan alle opptre som drittsekker fra tid til annen. Vi kommer i situasjoner hvor vi er ekstra slitne, redde eller frustrerte, og langer ut mot kollegene våre. Heldigvis klarer vi som oftest å hente oss inn, og ber om en uforbeholden unnskyldning når vi trår over en grense. Det er først når det utvikler seg til å bli et gjennomgående mønster med gjentatte episoder, at det blir et problem. Da blir du en
“sertifisert drittsekk”
der en eller flere av dine kolleger ender opp med å føle seg fornedret, nedtrykt, ydmyket, ikke-respektert, undertrykt, tappet for energi og generelt synes verre om seg selv.

Destruktiv ledere undergraver organisasjonens mål

Om du opptrer tyrannisk, slik at folk frykter deg, eller om du verken er en god sjef for folka dine eller leverer på det du lover oppover i systemet, er du en destruktiv leder. Faktisk er du også det om du lar det skure og gå, eller blir en sånn “kul sjef” der alt handler om å ha det mest mulig moro, slik at man glemmer å levere på mål og oppgaver som skaper verdi for arbeidsgiver og kunder.

Totalkostnadene av drittsekker er enorme

Dette er fryktelig dyrt for en organisasjon. Man kan gjerne snakke om “Den totale kostnaden ved drittsekker”, på engelsk “Total Cost of Assholes”. Selv om det er vanskelig å sette tall på hvor mye dette utgjør per år, vet vi mye om hvilke kilder vi har til kostnadene.

Produktivitetstap – det stjeler
MINST 15 prosent
av produktiv tid for de som utsettes for eller er vitne til drittsekker og destruktive ledere.

HR-kostnader og de juridiske kostnadene ved å rydde opp, måtte gå til oppsigelser, kanskje tilby sluttpakker.

Nyrekruttering, som fort koster en årslønn.

Midler til atferdstrening, coaching, mentoring, terapi og konsulenter som skal hjelpe til med å rydde opp.

Kulturendringer, som alle ledere må bruke masse tid på, i tillegg til tid til forhandlinger, disiplinering, oppryddingsmøter og omorganiseringer.

De øvrige negative effektene dette har på organisasjonen i form av renommé og mulighet til å hente de beste talentene.

Produktiviteten går ned, forbedring stopper opp, det blir mindre innovasjon og kreativitet, og dårligere arbeidsmiljø og samhandlingsgrad. TCA eller «Total Cost of Assholes» er altså summen av påvirkningen på organisasjonen, i form av å beholde folk, deres motivasjon og produktivitet, rekruttere nye, mistede kunder og muligheter, tapt tillit i markedet og økt bruk av energi på det som går galt.

Hva holder deg igjen? Bør du si opp?

Men hva kan du gjøre om du står i en jobb der du er omringet av drittsekker og en destruktiv leder? Mange synes det er vanskelig å gå. Faktisk viser forskning at vi i snitt blir to år lenger i en stilling med en dårlig leder enn med en god!

DaVinci-regelen sier at Det er enklere å motstå i begynnelsen enn mot slutten. Jo mer tid og anstrengelser du legger i noe, jo vanskeligere er det å slutte – uansett hvor ubrukelig, dysfunksjonelt eller idiotisk det faktisk er.

La oss se på noen av de vanligste unnskyldningene:

Jeg har ikke energi til å lete etter en ny jobb.

Jeg liker jobben min/kollegene mine.

Det er så enkelt å komme seg til og fra jobben.

Jeg trenger lønnen, og har ikke råd til å ta et lønnskutt.

Det er ingen andre jobber som ville vært bedre.

Jeg vil ikke miste fordelene.

Jeg har investert for mye for å starte på nytt i en ny organisasjon.

Denne jobben lønner seg for godt til å dra.

Jeg har ikke ferdigheter til å få en annen jobb.

Ting kan jo bli bedre.

Det som skjer, er at vi blir fanget i et dilemma!

Du tør ikke ta risikoen ved å slutte uten å ha noe annet, samtidig er du emosjonelt utslitt til å orke å lete etter en ny jobb

Det du kan gjøre er:

Glem å gi tilbakemeldinger eller å si fra – sett krav istedenfor og vær eksplisitt, tydelig og gjerne skriftlig.

Bruk ditt nettverk for støtte og omsorg. Bruk partner, venner og andre som kjenner deg godt og vil deg vel for å lufte tanker og følelser. Se etter en coach eller mentor om du ikke vil slite ut dine nærmeste, men finn noen du kan avreagere med.

Sørg for nok mosjon og hvile/søvn. Dette er superviktig! Det hjelper ingen at du er fysisk svak og utslitt av søvnmangel.

Sjekk andre muligheter internt, særlig om du jobber i et stort selskap. Det finnes mange muligheter på de interne markedene.

Vurder om du skal gå i dialog med HR – her bør du gjøre noen undersøkelser for å se hvordan HR-avdelingen har håndtert lignende situasjoner før.

Vit når det er på tide å gå – sett en deadline. Om ting ikke er bedre innen oktober, så …

Når du endelig bestemmer deg for å slutte, er det 6 nye tips å ta med seg videre:

Start jobbsøkingen – let opp neste steg

Lever en god oppsigelse

Lag en plan for overgangen

Vær forberedt på å gå «på dagen»

Unngå å slenge med leppa eller klage

«Be among the top five graceful exits»

Ingen fortjener å bli værende i et giftig arbeidsmiljø. Ta vare på deg selv og vit at du har en verdi. Om du ikke blir verdsatt der du er, så er det muligheter andre steder.

Stay safe, stay happy.