Logo

To tips som gjør deg mer motivert på jobb

Hva er hemmeligheten til kolleger som blomstrer uansett hva de møter? Hilde Beate Berg er ekspert på motivasjon. Hun mener det er to ting som normalt gjør deg mer motivert på jobb. 

MOTIVATOR: Hilde Beate Berg er ekspert på motivasjon, og gjør stor suksess med kurset "Slik får du bedre selvtillit" på Videocation. Hun forteller at det finnes teknikker som hjelper deg med å bli mer motivert. Foto: Marika Mørkestøl.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

Hvordan blir du mer motivert på jobb?

De fleste kjenner seg igjen perioder der de ikke er motivert. Akkurat som ellers i livet finnes det gode og dårlige dager, også på jobben.

Men har du lagt merke til at noen kolleger utstråler en slags indre ro, en offensiv holdning og en optimisme uansett hva de møter?

- Det er mange faktorer som avgjør om du er motivert, men det er to grunnleggende ting som gjør at vi trives bedre med oss selv og andre på jobb. Begge handler om innstilling, sier Hilde Beate Berg.

Hilde Beate Berg er ekspert på motivasjon, og gjør stor suksess med kurset "Slik får du bedre selvtillit" på Videocation. Hun forteller at det finnes teknikker som hjelper deg med å bli mer motivert.

Hvordan blir du motivert? Og hvordan motiverer du andre?

Tips nummer 1: Ha en optimistisk innstilling

- Motiverte kolleger klarer jevnt over å ha en positiv innstilling til utfordringer de møter. Det er slitsomme greier, men du kommer ikke utenom å tenke positivt hvis du ønsker å finne motivasjon på jobb. Det at vi på død og liv skal tenke så positivt hele tiden, er en klisjè, så la oss heller moderere og si: “tenke konstruktivt”. En positiv innstilling, derimot, handler mer om hvordan du velger å se på tilværelsen — det berømte halvfulle glasset.

- Forskning innen positiv psykologi viser at det å ha en positiv innstilling er viktig for opplevelsen av livskvalitet — også på jobben. Så har du en kollega som kommer dansende inn svingdøra uten paraply på regnværsdager, har du nok med en optimist å gjøre, sier Berg.

Hun mener optimisme er evnen til å se lyst på livet, og tro at alt vil ordne seg på beste mulig måte.

- Undersøkelser viser at optimistiske mennesker er mer motstandsdyktige enn andre. De takler prøvelser, skuffelser og tap bedre. Optimisme demper stress, og har en positiv effekt på din fysiske helse. Optimister har et sterkere immunforsvar og større sjanse for å leve et langt liv, sier Berg.

Men det er en balanse, påpeker hun.

- Blir du for optimistisk, kan du lett bli skuffet om det ikke går som planlagt. Det er viktig med realisme oppi det hele. Så la oss gå for å være passe optimistiske.

Optimisme frigjør energi

Optimisme er et trekk ved personligheten vår, men også noe du kan trene på å utvikle. Da er det nyttig å være bevisst hva du skal fokusere på.

Du har et grunnleggende valg: Vil du velge å fokusere på det som ligger utenfor din kontroll og som du ikke kan gjøre noe med, eller på det som er innenfor din kontroll og som du har mulighet til å påvirke?

- Når du klarer å fokusere mer bort fra å ergre deg over ting som er utenfor din kontroll, frigjør du energi som du kan bruke mer konstruktivt.

Det handler altså om hvor du har fokuset ditt. En av verdens beste basketballutøvere, gresk-nigerianske Giannis Antetokounmpo, er kjent for sitt «single focus» der han skreller bort unødvendig støy, alt som ikke handler om å bli best i verden.

- Det gjør han ned til minste detalj. Selv små beslutninger krever energi. Du skal kanskje ikke bli best i verden, men du kan la deg inspirere ved at du lærer deg å i større grad styre ditt eget fokus. Det du velger å fokusere på, er det som gror, akkurat som når du vanner plantene dine.

- Selvfølgelig er det ikke alltid så enkelt. Hvis jeg sier: Ikke tenk på en rosa elefant, vil du sannsynligvis gjøre det. Som kjent, er ikke tankene alltid så lett å kontrollere, de kommer og går. Negative tanker skal vi heller ikke unngå. Det å ha et positivt fokus, handler mer om å bli bevisst hvor du grunnleggende vil ha fokuset ditt. Og hvor du vil la tankene dvele, sier motivasjonseksperten.

Fem tips som gjør deg motivert

Å ha en optimistisk innstilling er noe du kan trene opp. Her er noen enkle øvelser — få dem gjerne inn i dine daglige rutiner:

 • Positiv forventning:
  Når du starter dagen, fokuser på en ting du ser frem til denne dagen, liten eller stor. Tenk gjennom hva det er ved situasjonen/handlingen/oppgaven som du ser frem til.
 • Takknemlighet:
  Fokuser på det du er takknemlig for. Tenk på tre ting du er takknemlig for på jobben akkurat nå. Gjør det til en daglig rutine. Skriv det gjerne ned i en bok. Takknemlighet er først og fremst en praksis, noe du gjør.
 • Mening:
  Minn deg selv på hvorfor jobben du utfører er viktig i et større perspektiv. Å se seg selv i en større sammenheng, styrker din indre motivasjon.
 • Sett mål for dagen
  — realistiske, likevel noe du må strekke deg etter. Det å utfordre seg selv gjennom å utføre oppgaver som du får til, gir deg den gode mestringsfølelsen. Den styrker troen på deg selv og motiverer deg videre.
 • Er du pessimistisk
  med tanke på oppgaven foran deg? Minn deg selv på vanskelige oppgaver du har lykkes med tidligere. Det er lett å glemme alt du har oppnådd og bli mismodig. Når du minner deg selv på seirene dine, løfter det deg videre.

- Å styre fokuset ditt bevisst mot det som er konstruktivt og bra, gir tankene nye veier å gå. Og plutselig er du blitt en irriterende optimist, sier Berg.

Tips nummer 2: Snu motstand til muligheter for motivasjon

Hvilken holdning har du til utfordringer? Ser du på dem som irriterende hår i suppa eller som utviklingsmuligheter? Det siste er kanskje vanskelig når utfordringene hoper seg opp, men noe vi kan trene på å bli bedre på å møte. Igjen handler det om innstilling.

Ingen kan beskylde den romerske keiseren Marcus Aurelius (121-180) for å ha surfet seg gjennom arbeidslivet. Han opplevde utmattende kriger og grusomme pester i sin regjeringstid.

Den filosofisk anlagte keiseren ble kalt for «filosofikeiseren» på grunn av sin praktisering av stoisisme. En tenkemåte som gjorde ham til en av de mest respekterte romerske keiserne.

Hos stoikerne er følelser og fornuft adskilt. Den ideelle stoiker er upåvirket av motgang og preget av fasthet. Stoikerne ønsket ikke å lide av destruktive følelser.

- Nå er det kanskje ikke noe mål å bli stoiker. Det er, som sagt, viktig å møte vanskelige følelser og akseptere at vi er mennesker med følelser som er både positive og negative. Men i møte med utfordringer, er det nyttig at de negative følelsene ikke lammer oss.

- Marcus Aurelius hadde en måte å se utfordringer på som jeg mener vi kan la oss inspirere av i dag. Strategien var å snu utfordringene opp-ned.

- I stedet for å la motstanden gjøre deg defensiv, kan du heller se på hindringene som muligheter. Det er en mer konstruktiv måte å møte motgangen på.

Motstand som personlig utvikling

- Når du snur problemet opp ned og ser på det som en mulighet, gir det deg anledning til å finne nye og enda bedre løsninger enn hvis hinderet ikke hadde vært der. Ingen av oss ønsker oss motstand og motgang, men når det likevel er der, kan vi se på selve holdningen vi møter denne motstanden og motgangen med.

Kan du bli motivert av motgang? “Det som står i veien blir selve veien” er et berømt sitat av Marcus Aurelius. Ønsker du å bli blokkert av hindringene eller vil du avansere gjennom, rundt eller over dem?

- Det finnes alltid en ny vei du kan ta selv om hinderet foran deg virker umulig. I alle utfordringer ligger det en mulighet for utvikling. Ikke så lett å se når det stormer, men sånn er det jo ofte.

- For meg har denne opp-ned-tilnærmingen blitt en strategi som hjelper meg i de daglige utfordringene jeg møter. Igjen: Det er lov å si at utfordringene er tøffe og vanskelige, men så kan du velge hvordan du vil håndtere dem videre.

- For eksempel når jeg skal ut og løpe og det snør. Det er jo både kaldt og ubehagelig, og noe jeg ikke akkurat gjør med glede. Men så kan jeg snu denne utfordringen opp ned: Hvilke andre muskler får jeg trent på når jeg må ut og kave i snøføyka? Hvilke andre opplevelser vil jeg få?

- Dermed ser jeg liksom en ny mening i jobben foran meg. Ikke alltid det funker, men ofte utgjør det den lille forskjellen på om jeg faktisk kommer meg ut eller ikke.

- Jeg anbefaler folk å det å la det gå litt sport i å tenke slik. Det hjelper faktisk for å være mer motivert, sier motivatoren.

MOTIVERT:
Hilde Beate Berg er ekspert på Videocation med eget kurs i hvordan du får bedre selvtillit. Foto: Videocation.no

Kom i gang med å tenke mer konstruktivt

Så hvordan kan du snu problemet opp-ned?

Gjør for eksempel følgende: Når du møter et hinder som virker uoverkommelig, pust rolig og si til deg selv at dette finner du løsninger på. Så kan du spørre deg selv: Hvilke muligheter gir dette hinderet meg? Hvilke nye grep kan jeg ta for å komme rundt det?

- Det handler om perspektiv. I journalistikken snakker vi om vinkling: Perspektivet vi velger å presentere saken med. Det finnes positive vinklinger og negative. Gjør en brainstorming med deg selv: Hvor mange positive eller konstruktive vinklinger kan jeg komme opp med rundt dette hinderet jeg nå har foran meg? Jeg har gjort denne øvelsen i bedrifter, og det er inspirerende å se hvordan deltakerne får ny giv med tanke på utfordringer som ligger foran dem.

- Poenget er å akseptere rammene og se mulighetene. La det gå litt sport i å finne nye og bedre løsninger.

- Noen jobbdager er bare kjipe, punktum. Det er lov å ha dårlige dager. Men sier vi ikke ja takk til å redusere på antallet?

- Poenget er at vi har mer innflytelse på jobbdagen enn vi tror. Vær en passe stor optimist med evne til å snu på flisa, avslutter Videocation-ekspert Hilde Beate Berg.