Videocation

Videocation - Er du bevisst din egen kompetanse? - Jon Fredrik Alfsen

Du kan mer enn du tror, men er du bevisst din egen kompetanse? Gjennom dette kurset vil du forstå hvor viktig det er å ta ansvar for egen kompetanse. Du vil få økt innsikt i hva kompetanse faktisk er og viktigst, hvordan du kan jobbe med din egen bevisstgjøring. Du vil få teknikker og forståelse som gjør at du kan ta ansvar for din egen karriere og kompetanse. Det er idag en forventning om livslang læring og kontinuerlig utvikling. Dette kurset gjør at du setter deg i førersete for resten av din karriere. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Jon Fredrik Alfsen

 1. Introduksjon

 2. Kompetanse om kompetanse

 3. Bli bevisst din kompetanse i både bredde og spiss

 4. Hva er dine sterke sider

 5. Sosial kompetanse - hvem er du i samspill med andre

 6. Hva er din jobbmessige forankring

 7. Bevissthet om egen motivasjon er også en del av din kompetanse

 8. Hvordan tenke omkring egen kompetanse og utvikling fremover

 9. Oppsummering

 1. Selvutvikling og karriere

 • Økt selvtillit og mestringstro
 • Bedre kjennskap til egen kompetanse i bredde og i spiss
 • Hvordan få innsikt i dine sterke sider
 • Økt forståelse av din sosiale kompetanse
 • Hva begrepet 'karriere' betyr for deg
 • Hvordan jobbe mer målrettet med personlig og faglig utvikling
 • Hvordan sitte i førersetet i eget arbeidsliv