Videocation

Videocation - Er du bevisst din egen kompetanse? - Jon Fredrik Alfsen

Du kan mer enn du tror, men er du bevisst din egen kompetanse? Gjennom dette kurset vil du forstå hvor viktig det er å ta ansvar for egen kompetanse. Du vil få økt innsikt i hva kompetanse faktisk er og viktigst, hvordan du kan jobbe med din egen bevisstgjøring. Du vil få teknikker og forståelse som gjør at du kan ta ansvar for din egen karriere og kompetanse. Det er idag en forventning om livslang læring og kontinuerlig utvikling. Dette kurset gjør at du setter deg i førersete for resten av din karriere.

 1. Jon Fredrik Alfsen

 1. Introduksjon

 2. Kompetanse om kompetanse

 3. Bli bevisst din kompetanse i både bredde og spiss

 4. Hva er dine sterke sider

 5. Sosial kompetanse - hvem er du i samspill med andre

 6. Hva er din jobbmessige forankring

 7. Bevissthet om egen motivasjon er også en del av din kompetanse

 8. Hvordan tenke omkring egen kompetanse og utvikling fremover

 9. Oppsummering

 1. Selvutvikling og karriere

 • Du vil økt selvtillit og mestringstro, samt økt tro på eget potensiale.
 • Du vil bli bedre kjent med din egen kompetanse i bredde og i spiss
 • Du vil få bedre innsikt i dine sterke sider
 • Du vil øke din forståelse av din sosiale kompetanse
 • Du vil vite mer hva begrepet karriere betyr for deg.
 • Du vil bli mer målrettet når det gjelder videre personlig og faglig utvikling
 • Du vil utvikle forståelse og ferdigheter som gjør at du kan sitte i førersete i eget arbeidsliv.