Videocation

Videocation - Kurs i ledelse uten personalansvar - Vivi-Ann Hilde

Kurs i ledelse uten personalansvar med Vivi-Ann Hilde. Ingen lederrolle er forbundet med større usikkerhet enn den uten personalansvar. I dette kurset lærer du verktøyene du trenger for å lykkes med ledelse uten personalansvar. Stadig flere bedrifter etablerer lederstillinger uten personalansvar. I tillegg til prosjektledere og fagansvarlige er det for eksempel controllere, rådgivere eller compliance officers som hører til i denne kategorien. Det hersker ofte usikkerhet om denne rollen egentlig er en lederrolle. For å være tydelig med en gang: Dette er ledelse! Felles for dem som jobber med ledelse uten personalansvar er at de ikke har det formelle lederansvaret. Samtidig er de ansvarlig for å nå et mål. Det kan være å levere prosjektet i tide, sikre nødvendig kvalitet eller gjennomføre arbeidet i tråd med lover og regler. For dem som jobber med ledelse uten personalansvar er det nødvendig å ha myndighet til å lede. Dette betyr å ha mandat til å stille krav, sette grenser, ta vanskelige samtaler eller delegere. De som jobber i slike roller er ofte faglig sterke og flinke folk. Deres ledere undervurderer derfor behovet for lederopplæring og avklaring av mandat. Vivi-Ann Hilde bistår ledere og bedrifter med å nå resultater, og er en etterspurt rådgiver innen lederutvikling. I dette kurset lærer hun deg verktøyene du trenger for å lykkes med ledelse uten personalansvar. Dette kurset passer for alle som er interessert i ledelse, prosjektledelse og teamarbeid.

 1. Vivi-Ann Hilde

 1. Introduksjon til kurset

 2. Utfordringer i rollen som leder uten personalansvar

 3. Hva er forskjellen på roller med og uten personalansvar og det avgjørende i et mandat

 4. De fem grunnstenene i ledelse - områder du må beherske

 5. Få teamet med

 6. Effektiv disponering av ressurser

 7. Hvorfor du som leder må ha innflytelse i rollen for å lykkes

 8. Hvordan sette gode mål med teamet

 9. Resultatsikring som verktøy for god og motiverende oppfølging av teamet

 10. Betydningen av psykologisk trygghet og relasjoner i teamet

 11. Motivasjon av hver og en i teamet

 12. Når og hvordan skal du praktisere coachende lederskap

 13. Slik lager dere kjøreregler i teamet for å få ønsket kultur

 14. Du er ikke alene! Bruk teamet i problemløsning

 15. Hvordan få gjennomslag og få folk med på dine ideer

 16. Styrk din kommunikasjon gjennom bevisst bruk av ord og kroppsspråk

 17. Oppsummering - innhold og verktøy

 1. Strategi og ledelse

 • Hvordan du skal utøve ledelse uten personalansvar for å oppnå tillit og respekt
 • God ledelse gjennom å kjenne og bruke de 5 grunnstenene i ledelse
 • Optimalt målarbeid: Hvordan sette gode mål og følge dem opp på en motiverende måte
 • Hva som skal til for å motivere teamet
 • Coachende lederskap – hvorfor, når og hvordan du skal være en coachende leder
 • Gode tips til kommunikasjon for å få teamet med og hvordan bli lyttet til som leder