Logo

Slik kan du jobbe aktivt med mangfold i din bedrift

Mangfold og inkludering  kan øke trivselen for de ansatte og gi bedre lønnsomhet for bedriften. Men hva er mangfold og hvorfor er det viktig? 

- Mangfold på arbeidsplassen betyr å verdsette mangfold og skape en arbeidsplass som respekterer og inkluderer forskjeller, sier Videocation-ekspert Lisa Cooper. Foto: Catalysts/Catalysts Technologies.
Henrik Ottersen

Henrik Ottersen

De siste årene har det blitt økt fokus på mangfold og inkludering i arbeidslivet. Mange ledere ønsker derfor å utvikle sin kompetanse på mangfoldsledelse.

Men hva er mangfoldsledelse?

Temaet kan virke komplisert, men mangfoldsledelse er egentlig som annen ledelse. Du kommer langt ved å forstå andres perspektiver og behov.

- Mangfoldsledelse består av de samme prinsippene som annen ledelse. Det går ut på å lede en mangfoldig gruppe på best mulig måte ved å se mennesker som unike og situasjoner fra et annet perspektiv enn sitt eget, sier Lisa Cooper.

Hun er ekspert på mangfold og inkluderingsarbeid i Catalysts, og gjør stor suksess med kurset “Skap varig utvikling med mangfold og sosial bærekraft” på Videocation.

- Når jeg snakker om mangfold på arbeidsplassen, så betyr det å verdsette mangfold og skape en arbeidsplass som respekterer og inkluderer forskjeller, som anerkjenner de unike bidragene som individer med mange typer forskjeller kan gi, og skape et arbeidsmiljø som maksimerer potensialet til alle ansatte.

Mange grunner til å jobbe med mangfold

Cooper forteller at det kan være flere grunner til at bedrifter fokuserer på mangfold:

Moralske og etiske årsaker:
Alle i selskapet fortjener å bli sett og hørt, og få være den de er. Dette er ofte knyttet til misjonen og kjerneverdier i bedriften, og en refleksjon om at bedriften bør sikre like muligheter for alle ansatte.

Juridiske årsaker:
Det er lovpålagt å rapportere om mangfoldsarbeid gjennom Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), og den nye Åpenhetsloven stiller også krav til handling. ESG-rapportering har presentert en unik mulighet for bedrifter til å vise sin fokus på «S-en», eller den sosiale del av bærekraftsrapportering, og her kommer mangfoldsledelse inn.

Økonomiske årsaker:
Bedriften kan tjene på å jobbe med mangfold fordi det fører til innovasjon, bedre beslutninger eller fordi man når en mangfoldig kjøpegruppe. Når mangfold diskuteres og defineres handler det ofte om de såkalte “Big five”: Etnisitet, alder, kjønn, religion og seksuell legning. Her foreligger det forskning som viser at disse dimensjonene av mangfold, som vi ikke kan endre lett, ofte er gjenstand for diskriminering.

Cooper mener mangfold i praksis er å se alle mennesker som den de er. Det handler om å forstå ulike dimensjoner som sosioøkonomisk bakgrunn, utdannelse eller sivil status.

- Mangfold på arbeidsplassen handler om å ta hensyn til alle mennesker i organisasjonen, og forstå at vi har forskjellige referanser, erfaringer og kompetanse, sier hun.

- Når jeg snakker om mangfold på arbeidsplassen, så betyr det å verdsette mangfold og skape en arbeidsplass som respekterer og inkluderer forskjeller, som anerkjenner de unike bidragene som individer med mange typer forskjeller kan gi, og skape et arbeidsmiljø som maksimerer potensialet til alle ansatte.

Slik kan du jobbe operativt

Så hvordan leder du en mangfoldig gruppe? Cooper mener det viktigste er å verdsette forskjeller.

- God mangfoldsledelse er et verb. Det er aktivt arbeid, et valg man tar.

Hun forteller at det er mulig å jobbe med mangfoldsledelse på tre nivåer samtidig for et godt resultat.

- Det første nivået er på individnivå. Hvordan møter jeg andres perspektiver med følelser og respekt? Blir dine meninger respektert. Er alle sett og hørt? Kan jeg sikre at jeg har tilgang til læring om hvordan min handlinger påvirker andre?

- Det andre nivået er det mellommenneskelige. Hvordan kan vi inkludere hverandre? Et eksempel kan være å feire hverandres helligdager i kantina med mat fra ulike kulturer eller sikre at alle i møter blir hørt, og at alle opplever psykologisk trygghet på arbeidsplassen.

- Det tredje nivået er organisatorisk. Det går ut på kontinuerlig læring og kompetanseheving ommangfold og inkludering i organisasjonen. Det kan gjøres på mange måter gjennom strategier og tiltak, rekruttering og involvering. Her er det også fokus på strukturene, hvordan vi rekrutterer, hvor vi rekrutterer, hvordan vi sikrer likelønn og rettferdig forfremmelser, sier Cooper.

Slik lager du en strategi for mangfold

Lisa Cooper har fem enkle tips til hvordan du lager en mangfoldsstrategi for din bedrift:

1. Start med hvorfor!
Gå en runde med ledergruppen eller styret på hvorfor mangfold er viktig for deres virksomhet og unike kontekst. Sjekk deretter med ansatte i organisasjon som har nettverk og inflyttelse.

2. Hvor er dere nå?
Hvor ønsker dere å være? Gjør en kartlegging av nå-situasjonen. Få innspill fra organisasjonen om deres erfaringer, opplevelser og meninger om muligheter. Finn ut hva som kan gjøres bedre gjennom best praksis i din kontekst og ideer fra ansatte.

3. Lag en strategi.
Strategien kan si litt om hvor dere ønsker å være med tiltak, oppfølging, medvirkning og evaluering. Husk at det er viktig å møte folk hvor de er, har ulike tiltak som vil treffer toppledere, mellomledere og ansatte med forståelse på hvilke utfordringer de møter, og hvordan mangfold vil bistå dem med å nå målene de har.

4. Engasjer mellomleder.
Mellomledere må forstå hvordan mangfold hjelper dem med å nå sine mål. Mellomleder trenger å vite hvordan deres personlige suksess avhenger av å støtte DEI-initiativer.

5. Kom i gang!
Start i det små og lær av andre som er gode på mangfoldsarbeid. Ikke overtenk.

6 . Evaluerer resultater hyppig.
Snakk med folk om hva som fungerer og ikke fungerer, og ikke nøl med å endre kurs og prøve nye vinklinger.

Det er flere bedrifter som jobber godt med mangfold. Storebrand har fokusert på mangfoldsarbeid i en årrekke, og konsulentselskapet Deloitte har både forsket på og innført mange tiltak for inkludering og mangfold på arbeidsplassen.

- Jeg ønsker også å trekke frem selskaper som Yara, IKEA, Crayon, DNB, NRK og Nordic Choice Hotels som gode forbilder her i Norge. Ikke alle lykkes med alt mangfoldsarbeid, men de har satt seg mål er lyttende til organisasjon, har ressurser for å gjennomfører handling og tiltak, sier Cooper.

Betyr det at mangfold og inkludering er lønnsomt?

- Mangfold og et inkluderende arbeidsmiljø er avgjørende for å skape lønnsomme bedrifter. Så i den forstand er mangfold en god investering, sier Cooper.

AKTIV: Lisa Cooper er Videocations ekspert på mangfold. Hun er også daglig leder i Catalysts, som jobber med inkludering og mangfold. Her på jobb med et reversed mentoring-program for Storebrand. Foto: Storebrand.
AKTIV: Lisa Cooper er Videocations ekspert på mangfold. Hun er også daglig leder i Catalysts, som jobber med inkludering og mangfold. Her på jobb med et reversed mentoring-program for Storebrand. Foto: Storebrand.

Viktig å ta hensyn til alle i teamet

Cooper mener at kjernen i god mangfoldsledelse er at du som leder jobber for at alle på teamet skal føle seg inkludert.

- Derfor er det viktig at bedriften legger til rette for å diskutere vanskelige temaer, som religion, kjønn eller seksuell legning. Fordi det bidrar til at alle i organisasjonen forstår hverandres synspunkter bedre.

Det beste tipset hun kan gi er å ta tak i strukturer før tall.

- Ikke still spørsmålet “hvordan går vi fra 10 til 40 prosent kvinner i ledelsen?” Spør heller “hva er grunnen til at vi kun har 10 prosent kvinner i ledelsen?” Mange ser for eksempel en lav kvinneandel som begrunnelse for å starte et lederutviklingsprogram for kvinner uten å tenke på hva kan være rotårsaken?

- Er det noen negative bevisste eller ubevisste holdninger i ledelsen? Finnes det utfordringer i rekruttering? Har ikke de ansatte «work-life-balanse»?

- Dette er vanskelig fordi bedriften må gjøre noe med grunnleggende holdninger og fastlåste strukturer. Men hvis ledelsen tør å ha en ærlig debatt om dette, ja da vil man oppnå fantastiske resultater med inkluderingsarbeidet, sier Lisa Ann Cooper.