Logo

Strategisk læring er nøkkelen til suksess i arbeidslivet

Det er flott at Haakon Christopher Sandven tar videreutdanning midtveis i livet. Sandven stiller riktig diagnose, men tar dessverre feil medisin.

Marius Olsen

Marius Olsen

Strategisk læring er nøkkelen til suksess i arbeidslivet

I et innlegg i Dagens Næringsliv forteller Haakon Christopher Sandven at han ønsket faglig påfyll midtveis i karrieren som siviløkonom. Løsningen ble en nettbasert utdannelse på Universitet i Narvik.

“Kanskje normalen i fremtiden blir to utdannelser? En i starten av, og en midtevis i karrieren?” mente Sandven.

Siviløkonomen skal ha ros for at han velger å videreutdanne seg, og for at han setter kompetanseutvikling på agendaen i Dagens Næringsliv.

Men det er dessverre ikke godt nok.

Sandven stiller riktig diagnose, men tar feil medisin. Årsaken er enkel: Utviklingen i arbeidslivet går for fort til at det holder å videreutdanne seg én gang i løpet av yrkesskarrieren.

Må lære seg nye ferdigheter

Ifølge World Economic Forum er 50 prosent av alle arbeidstakere nødt til å lære seg nye ferdigheter innen 2025. Organisasjonen har laget en liste over de ti viktigste ferdighetene som du bør lære:

  1. Analytisk tenkning og innovasjon
  2. Aktiv læring og strategier for læring
  3. Kompleks problemløsing
  4. Kritisk tenkning og analyse
  5. Kreativitet, originalitet og initiativ
  6. Ledelse og sosial innflytelse
  7. Teknologibruk, monitorering og kontroll
  8. Teknologidesign og programmering
  9. Motstandsdyktighet, stressmestring og fleksibilitet
  10. Logisk tenkning, problemløsing og iverksetting

Dette er ferdigheter det er umulig å tilegne seg kun ved å ta en bachelorgrad på nett midtveis i karrieren.

Må jobbe strategisk med læring

Det gir ikke mening å lage en bedre skrivemaskin når PCen kommer. Det må derfor tenkes nytt om læring for ansatte og bedrifter.

De neste årene vil det skje store endringer innen digitalisering, teknologi, organisasjonsutvikling, bærekraft og digitale arbeidsverktøy. Dette er endringer som går så raskt og rammer så bredt at det er vanskelig å inkludere i et tradisjonelt studium.

Læring er en kontinuerlig aktivitet som man gjør hele livet. Forskning på læring viser at læring som repeteres ofte gir bedre læringsutbytte. Bedrifter som anerkjenner dette vil stå sterkere i konkurranse med omverdenen.

Svaret på Sandvens utfordring er derfor å inkludere alle medarbeidere i organisasjonen, og legge til rette for hyppig læring som en integrert del av arbeidshverdagen.

I Videocation gjør vi dette selv. Hver fredag tar alle ansatte et digitalt kurs, og en gang i måneden diskuterer vi “månedens kurs” i grupper for å oppnå bedre faglig utbytte, såkalt “blended learning”.

Studiepoeng er irrelevant

Det er digitalisering som vil gjøre strategisk læring mulig i en hektisk jobbhverdag. I stedet for å sende noen få utvalgte ansatte på dyre fysiske kurs, kan hele organisasjonen få tilgang til høykvalitets læringsressurser i form av et stort antall digitale kurs, nanograder og effektive mini-utdannelser, som de kan ta jevnlig når de selv ønsker.

Digitale verktøy gjør at man kan kombinere video- og spillbasert læring på en måte som gjør det engasjerende, personalisert og relevant for den enkelte.

Tidligere gikk vi på skole for å lære en jobb. I dag er læring selve jobben. Ansatte som lærer nye ferdigheter raskt er en ressurs for alle bedrifter. Ikke minst er læring positivt for de ansatte, som opplever jobbmestring og blir mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Utdanningssystemet er designet for en tid hvor verden ikke utvikler seg like raskt som i dag. Å snakke om studiepoeng blir irrelevant når man må lære hele tiden. For å lykkes i arbeidslivet må arbeidsgivere senke terskelen for læring, og legge til rette for at alle får utvikle seg - hele tiden. Ikke bare hvert 20.

Ta kontakt

Med oss

Marius Olsen

Marius Olsen