Logo

Introduksjon til Eldata

Er du opptatt av lønnsomhet? Vil du ha kontroll over anbud og tilbud? Vurderer du eller bedriften å ta i bruk Eldata, eller trenger du å bli bedre i din bruk av Eldata? Her får du en innføring i hvorfor det er viktig å ha styring på økonomitall, nøkkeltall for lønnsomhet og tidsbruk og prosjektgjennomføring. Du får grunnleggende gjennomgang av hva programmet kan bidra med for å styre etter bedriftens lønnsomhetskrav, samt få kontroll på viktige styringsparametere for å prise elektriske anlegg.

Kom i gang
Introduksjon til Eldata

EkspertKursekspert:Glenn Rémi Sundbakken

Antall leksjonerLeksjoner:8

MikrofonSpråk:Engelsk

SertifikatDu lærer:
  • Grunnleggende bruk av Eldata
  • Viktige nøkkeltall som materialkost, timer og fortjeneste
  • Bygge opp detaljert kalkyleunderlag
  • Detaljerte tilbudsbrev, nøkkeltallsrapporter, dokumentasjon og annet prosjekteringsunderlag
  • Se resultater i timer og pris mens du jobber med anbudet
  • Les inn og returnere beskrivelser/prisforespørsler elektronisk

Eldata som fagverktøy, og kurs i Eldata, setter søkelys på viktigheten av å ha kontroll, nøkkeltall ved prisberegning av mer komplekse anbuds- og tilbudsjobber innen fagområdet elektro og ekom. Eldata er verktøyet for å regne ut priser, timer og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag.

Utregningene baseres på priser fra dine leverandører, gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Det er en fordel å kjenne til økonomi og nøkkeltall knyttet til å drive en lønnsom bedrift, hva forskjellige arbeidsoperasjoner i elektriske anlegg vil medføre i forbindelse med bruk av forskjellige leverandører, typer prosjekter, utstyr og medgått tid. Kjennskap til prosjektledelse, prosjektering av elektriske anlegg, akkordtariffen og landsoverenskomsten for elektrofag, de mest vanlige juridiske standarder innen bygg og anlegg og juridiske standarder for utførelse og gjennomføring av byggeprosjekter.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Glenn Rémi SundbakkenGlenn Rémi Sundbakken

Glenn Rémi Sundbakken, har siden 2011 jobbet i Nelfo med ansvar for kurs og utvikling av elektrobransjens priskalkulasjons verktøy Eldata. Hans bakgrunn som elektriker, teknisk fagskole og ingeniørhøyskole, samt mange års erfaring fra bedrifter som Nelfo, Siemens og Bravida. Denne bakgrunnen gjør at han vet hva som er viktig for bransjen og brukerne, når det kommer til priskalkulasjon. Han er opptatt av viktigheten i å få gode priskalkyler, prosjektering, prosjektledelse, kundebehandling, økonomi og lønnsomhet inn i faget i tillegg til teknikken. Det er tross alt lønnsomme oppdrag, fornøyde kunder, og en økonomisk trygg bedrift, som sikrer fortsatt sysselsetning utvikling og drift.

Kontakt oss om kurs