Videocation

Videocation - Paul Henriksen

Paul Henriksen er utdannet politi og har videreutdanninger innen etterforskning, beredskap, krisehåndtering, organisasjon og ledelse samt pedagogikk. Han har jobbet flere år i Forsvaret, hvorav fem år i utenlandstjenesten, og mer enn ti år i politiet, blant annet som etterforskningsleder.

  1. Lag gode risikovurderinger og ROS-analyser