Videocation

Videocation - Inga Strümke

Inga Strümke mener at grunnlaget for gode beslutninger er helhetlig forståelse, og at vi må være med på AI-utviklingen, men samtidig stille høye krav til forståelse og ansvarlig bruk. Strümke er fysiker og har tidligere jobbet med utvikling av rammeverk for algoritmerevisjon og ansvarlig kunstig intelligens, og forsker i dag på forklarbar kunstig intelligens hos NTNU.

  1. Kunstig intelligens, etikk og risiko

  2. En innføring i kunstig intelligens og maskinlæring