Videocation

Videocation - Inga Strümke

Inga Strümke har doktorgrad i partikkelfysikk og forsker på kunstig intelligens. Hun har engasjert seg sterkt i den nasjonale debatten om utvikling og regulering av kunstig intelligens, har internasjonal erfaring som keynote speaker og har holdt TEDx-foredrag om kunstig intelligens.

  1. En innføring i kunstig intelligens og maskinlæring

  2. Kunstig intelligens, etikk og risiko