Videocation

Videocation - Magne Bakkeli

Magne Bakkeli jobber daglig med problemstillinger knyttet til innhenting, bearbeiding og analyse av stordata. Hans tilnærming handler om at det aldri begynner med data, men hvilke krav mål og strategi setter for virksomhetens evne til å utnytte data. Han har overblikket som kreves for å omsette forretningsbehov til moderne tekniske løsninger, men også prosesser og organisering som gir langvarig verdi.

  1. Stor verdi med store datasett