Videocation

Videocation - Magne Bakkeli

Magne Bakkeli har de siste 20 årene bistått organisasjoner med å få verdi av data. Bakkeli har jobbet som prosjektleder, rådgiver og arkitekt for en lang rekke dataplattform- og analyse-initiativ. Han er i dag selvstendig konsulent innen data og analyse, etter at han i en årrekke har vært ansvarlig for fagområdet i PwC Consulting.

  1. Prediktiv modellering

  2. Stor verdi med store datasett