Videocation

Videocation - Magne Bakkeli

Magne Bakkeli har de siste 23 årene bistått organisasjoner med å få verdi av data. Bakkeli har jobbet som prosjektleder, rådgiver og arkitekt for en lang rekke dataplattform- og analyse-initiativ. Han er i dag daglig leder og seniorkonsulent innen data og analyse i konsulentselskapet Glitni, etter at han i en årrekke har vært ansvarlig for fagområdet i PwC Consulting.

  1. Prediktiv modellering

  2. Stor verdi med store datasett