Videocation

Videocation - Den kreative verktøykassen - Chamilla Skjelstad

I kurset “Overskudd med kreativitet” lærte kaospilot og veileder Chamilla Skjelstad deg hvordan du legger grunnlaget for en kreativ arbeidsplass. Nå har du endelig tilgang til en verktøykasse proppfull av konkrete verktøy og metoder du kan omsette umiddelbart for å øke den kreative kapitalen på jobb! I dette kurset får du internasjonalt velutprøvde metoder som lett kan læres og anvendes i praksis. Du får en oversikt over hvilke spilleregler og rammer som bør gjelde i en kreativ prosess, og innsikt i hvordan kreativitet fungerer i hjernen. Spilletid: ca. 1 time

 1. Chamilla Skjelstad

 1. Introduksjon

 2. Spilleregler for den kreative fasen

 3. Divergerende og konvergerende tenkning

 4. Seks tenkende hatter – del 1

 5. Seks tenkende hatter – del 2

 6. Lateral tenkning og tankekart

 7. Walk and talk

 8. Kafédialog

 9. Plukk & mix: Idéteknikker

 10. Hvordan komme i en “flow” – flyt?

 11. Hjernen og flyt

 12. Avslutning

 1. Innovasjon og entreprenørskap

 • Spilleregler i en kreativ idéutviklingsprosess
 • Hvordan fasilitere en gruppeprosess
 • Anerkjente metoder og teknikker for idéutvikling
 • Hvordan spille på lag med hjernen
 • Kreativ flyt