Videocation

Videocation - Arkivert kurs paragraf 3-5

Dette kurset er erstattet av et nyere kurs som du finner her: Nytt HMS kurs for leder med spillsimulering og flervalgstest. Mange ledere fokuserer på at HMS-kurset er lovpålagt, men for å skape en god arbeidsplass, er integrasjon av HMS-arbeidet i den daglige ledelsen vel så viktig. Trivselsfaktoren øker i de fleste virksomheter der HMS integreres i lederarbeidet, og forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen opptil 30%. Mette Fyrsteng er seniorrådgiver i Virke med lang fartstid innenfor HMS-arbeid. I dette kurset gir hun deg en oversikt over lovverket, og hvordan du går frem for å bli en aktiv leder av bedriftens HMS-arbeid. Kurset er produsert av Virke i samarbeid med Videocation.no. Spilletid: ca. 2 timer

  1. Hva menes med HMS?

  2. Hva er systematisk HMS-arbeid?

  3. Hvorfor opplæring i HMS-arbeid?

  4. Internkontrollforskriften

  5. Internkontrollforskriften og lovverket

  6. Hvem gjelder Internkontrollforskriften for og hvordan dokumentere

  7. Internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven

  8. Arbeidsmiljølovens inndeling og formål

  9. Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene

  10. Aktørene i HMS-arbeidet

  11. Arbeidsgiverens plikter

  12. Arbeidstakerens plikter

  13. Verneombudets rolle

  14. Arbeidsmiljøutvalget

  15. Bedriftshelsetjenesten

  16. Krav til systematisk HMS-arbeid

  17. Risikovurdering

  18. Planlegging, prioritering og oppfølging av tiltak

  19. Kravene til arbeidsmiljøet etter aml § 4-1

  20. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

  21. Kravene til psykososialt arbeidsmiljø

  22. Kravene til fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

  23. Kraven til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

  24. Sykefraværsoppfølging

  25. Arbeidsmiljøets betydning for arbeidstakernes helse

  26. Arbeidsmiljøets betydning for virksomhetens økonomiske resultater

  27. Lederens betydning for utvikling av et godt arbeidsmiljø

  28. Oppsummering

  1. Hva er HMS?
  2. Hvilke krav stilles til deg som toppleder?
  3. Systematisk HMS-arbeid (hvilke krav stiller lov og forskrift)?
  4. Hvordan få et system som er tilpasset virksomhetens behov?
  5. Tilrettelegging og psykososialt arbeidsmiljø
  6. Hvordan finne tid til HMS-arbeidet i en travel hverdag?