Videocation

Videocation - Overskudd med kreativitet - Chamilla Skjelstad

Alle har en oppfatning av hva det vil si å være kreativ – men visste du at det kan læres? Etter å ha sett dette kurset vil du tenke nytt om både kreativitet og intelligens. Chamilla Skjelstad gir deg konkrete tips til hvordan du kan øke og oppmuntre kreativiteten på arbeidsplassen, og du lærer å strukturere og gjennomføre en produktiv og konstruktiv idéutviklingsprosess. Du lærer hva som både fremmer og hemmer kreativitet på jobb, og du får også tips til hvordan du som er leder kan legge til rette for en kreativ kultur. Spilletid: ca. 1 time

 1. Chamilla Skjelstad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er kreativitet? – del 1

 3. Hva er kreativitet? – del 2

 4. Mange intelligenser – del 1

 5. Mange intelligenser – del 2

 6. Fem hovedfaser i idéutvikling – del 1

 7. Fem hovedfaser i idéutvikling – del 2

 8. Hva fremmer kreativitet på arbeidsplassen?

 9. Hva hemmer kreativitet på arbeidsplassen?

 10. Ledergrep for å skape kreativ kultur

 11. Tips for å øke den individuelle kreativiteten

 12. Oppsummering

 1. Innovasjon og entreprenørskap

 • Være i stand til å forklare hva kreativitet er og hvorfor det er viktig for en bedrift
 • Være i stand til å designe og gjennomføre en idéutviklingsprosess
 • Være i stand til å forstå hva som hemmer og fremmer kreativitet på arbeidsplassen